Ptil har gitt North Atlantic Management AS SUT for «West Hercules».,North Atlantic fikk 21. desember 2012 samsvarsuttalelse (SUT) for den flyttbare boreinnretningen «West Hercules».

– «West Hercules» og relevante deler av North Atlantic Management AS organisasjon og styringssystemer er vurdert å være i samsvar med relevante krav i regelverket for petroleumsvirksomhet, skriver Petroleumstilsynet (Ptil) på sine hjemmesider.

Gyldigheten av denne samsvarsuttalelsen forutsetter at North Atlantic management AS sørger for at innretningen og relevante deler av selskapets organisasjon og styringssystemer blir vedlikeholdt, slik at vilkår og forutsetninger i Ptils vedtak blir ivaretatt.

I forbindelse med SUT-søknaden for «West Hercules» gjennomførte Ptil tilsyn innenfor flere utvalgte fagområder.


Dette er SUT
En samsvarsuttalelse (SUT) er en uttalelse fra Ptil om at en flyttbar innretning er vurdert å være i samsvar med relevante krav i regelverket for petroleumsvirksomhet. SUT omfatter også selskapets system for styring av sikkerheten.

 Ptil baserer vedtaket på opplysninger som søker gir i en egen SUT-søknad om innretningens tekniske tilstand og søkerens organisasjon og styringssystem.

Opplysningene verifiseres av Ptil gjennom utvalgte tilsynsaktiviteter. Når Ptil gir SUT skal alle sikkerhetskritiske avvik være rettet opp.

Etter at SUT er gitt er det rederens ansvar å sørge for at organisasjon, styringssystem og innretningens tekniske tilstand til enhver tid er i henhold til regelverket.

Dersom innretningen opererer utenfor norsk sokkel, kan eier velge om SUT skal opprettholdes eller ikke. Dersom eier velger å opprettholde SUT, betinger det at eieren følger opp at forutsetningene for SUT til enhver tid er oppfylt.

Forsinket Barents-kampanje
«West Hercules» er hyret inn av Statoil for leteboring i Barentshavet. Etter planen skulle riggen spuddet første brønn i Nunatak -prospektet i Skrugard -lisens 532 i november 2012.

Forrige artikkelKværner-kontrakt øker med fem mrd.
Neste artikkelJakter potensiell gassgigant i april

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR