I 2009s siste måned ble det produsert 21,6 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm3), dette var en million Sm3 mindre enn samme tid i 2008.

Det var særlig tekniske problemer på Tordis, Vale og Volund som var grunnen til den lille reduksjonen i produksjon på norsk sokkel.

I desember 2009 ble det produsert 9,8 millioner Sm3 olje, t millioner Sm3 med gass, totalt med Kondensat og NGL var tallet opp i 21,6 millioner for hele måneden. Differansen fra foregående år var for oljeproduksjon, mens gassproduksjonen holdts seg stabil.

Med tallene for årets siste måned i boks er også tallene for hele året klart. I 2009 havnet den gjennomsnittelige oljeproduksjonen per dag på omkring 2 millioner fat. Den totale væskeproduksjonen per dag ligger på 2,3 millioner fat per dag.

Totalt ble det produsert 239,4 Sm3 o.e. Dette er 2,7 millioner Sm3 o.e. mindre enn i 2008.

Foreløpige tall for inneværende år viser at produksjonen ligger på om lag 1,994 millioner fat olje. Produksjonen fra Tordis og Vale har også i januar vært redusert på grunn av tekniske problem. Volund venter på kapasitet på Alvheim og er stengt inntil videre.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR