Svenske og finske myndigheter sier nå ja til Nord Stream – som skal frakte gass fra Russland til EU via rør på bunnen av østersjøen. Røret vil frakte gass tilsvarende ti prosent av det årlige forbruket i EU.

506 kilometer av det 1.223 kilometer lange røret skal plasseres på svensk territorium, og 374 kilometer på finsk. Tillatelsen er et resultat av mange år med miljøstudier og tett dialog mellom myndighetene i de involverte landene.

Dermed har tre av fem land gitt sin tillatelse til rørledningsprosjektet. Danmark var først ute, og ga sitt samtykke 20. oktober i år. De to landene som gjenstår er nå avsenderlandet og mottakerlandet – Russland og Tyskland. Nord Stream AG håper å kunne innhente de nødvendige tillatelsene før årsskiftet.

Det må de også, hvis tidsplanen videre skal holde. Her heter det at byggingsarbeidet skal startes opp i første kvartal 2010, og at den første rørledningen skal være klar til å frakte gass i 2011. Rørledning nummer to skal være klar i 2012.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR