Sveriges nye utenriksminister Carl Bildt har kvittet seg med aksjer i det russiske energiselskapet Vostok Nafta. Men han sitter fortsatt med opsjoner i selskapet for 5 millioner svenske kroner.

NTB

Vostok Nafta har mesteparten av sine verdier plassert i det statlige russiske energiselskapet Gazprom, som blir regnet som et politisk verktøy for president Vladimir Putin.

Etter at Bildts aksjepost ble kjent, har en rekke personer uttalt at koblingen mellom den svenske utenriksministeren og Gazprom er svært uheldig.

Når han nå selger aksjene, anser svenske kommentatorer at han ikke hadde noe valg.
– Han var tvunget. Ellers hadde han måttet leve med hele tiden å bli konfrontert med hvor han har sin lojalitet, sier Aftonbladets kommentator Lena Mellin.

Må vente
At Bildt beholder opsjonene, skyldes at de løper i to år og ikke kan selges eller overdras før mellom 3. og 15. desember. Hvis ikke de løses ut da, blir de verdiløse.

«Min hensikt er imidlertid å selge dem så snart muligheten kommer», skriver Bildt i en uttalelse til nyhetsbyrået TT.

Opsjonene gir rett til å kjøpe nye aksjer til en fast pris på 141,06 kroner per aksje. Det betyr at Bildt må betalte totalt 2,1 millioner kroner når han bytter de 15.000 opsjonene i aksjer. Men med dagens aksjekurs er 15.000 aksjer verdt hele 6,93 millioner kroner. Hvis denne holder seg, kan Bildt se fram til en solid gevinst på 4,8 millioner kroner.

Bildt har også tidligere eid aksjer i Vostok Nafta, men disse har han nå solgt.

Skuffede baltere
Carl Bildt har en høy internasjonal anseelse etter å ha arbeidet som diplomat i flere år. I de baltiske landene er imidlertid skuffelsen stor over at han har bånd til russiske Gazprom.

– Gazprom er Kremls geopolitiske redskap. Det finnes ingen tvil om det, sier den litauiske statsviteren Andres Kasekamp.

Han ble overrasket da han hørte om Bildts aksjer i Vostok Nafta.

– Men når det er sagt, så skal det også sies at Carl Bildt trolig er den politiker som minst kan mistenkes for å la seg påvirke av Gazprom, sier han.

Forrige artikkelOljetopp frykter ikke energikrise
Neste artikkelHausser opp Statoil-funnet i Venezuela

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR