Svikt i flere ledd førte til forliset av ankerhåndteringsfartøyet «Bourbon Dolphin» 12.april 2007.,En granskningskommisjonledet av lagdommer har konkludert med at det var en rekke både direkte og indirekte årsaker til at «Bourbon Dolphin» forliste vest for Shetland, og åtte mennesker mistet livet.

Kommisjonen konkluderer i en pressemelding med at de direkte årsakene til at fartøyet kantret var fartøyets kursforandring mot babord (vest) for å komme seg unna ankerline # 3, samtidig som indre styrbord tauepinne ble kjørt ned slik at kjettingen ble liggende mot ytre babord tauepinne. Kjettingen fikk da endret angrepspunkt og -vinkel på fartøyet. Dette sammen med fartøyets aktuelle lastekondisjon, at rulledempingstanken mest sannsynlig var i bruk og påvirkning av ytre krefter på fartøy og kjetting, gjorde at fartøyet kantret.

I tillegg går det frem av rapporten at svikt ved håndteringen av sikkerhetssystemer både hos rederiet (Bourbon Offshore), operatøren (Chevron) og på riggen («Transocean Rather»), samt svakheter i fartøyets design, var indirekte årsaker til forliset.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR