Driftsresultatet sank med 37 prosent, og ni fartøy er lagt i opplag det siste kvartalet.

I årets tredje kvartal var inntektene til Solstad Offshore NOK 981 millioner, ned fra NOK 1,1 milliarder i samme periode i fjor.

Driftsresultatet sank med 37 prosent, og endte på NOK 287 millioner. Resultatet før skatt ble negativt, NOK -217 millioner, mot NOK 259 millioner i tredje kvartal 2014.

Selskapet har planer om å spare NOK 500 millioner i året, fra første kvartal 2016. 300 arbeidsplasser er allerede kuttet, og innen utgangen av året er 13 skip lagt i opplag. Ni fartøy er lagt i opplag bare det siste kvartalet.

AHTS:

Solstad rapporterer om overforsyning av fartøy kombinert med redusert riggaktivitet.

– Ingen tegn til bedring og tregt marked, skriver Solstad i kvartalsrapporten.

Selskapet hadde en utnyttelsesgrad for ankerhåndteringsfartøy på 62 prosent i tredje kvartal, og seks AHTS ble lagt i opplag.

CSV:

Ifølge Solstad er langtidsfundamentet for subseasegmentet fortsatt solid. Selskapet har en sterk posisjon med en sterk kontraktsdekning. 19 CSV-fartøy er i arbeid, pluss ett fartøy som har langtidskontrakt fra levering.

Se også: Solstad Offshores tomilliardersinvestering i aksjon

Selskapet hadde en flåteutnyttelse innen CSV på 89 prosent i tredje kvartal 2015, og har en kontraktsdekning på 82 prosent i fjerde kvartal.

PSV:

Solstad rapporterer om overforsynt marked, dårlig utnyttelse og rater under mannskapskostnader i spot-markedet.

– Reduksjon på tilbudssiden kreves for å oppnå bærekraftige priser på nytt, skriver Solstad i kvartalsrapporten.

Rederiet hadde en utnyttelsesgrad på 62 prosent i tredje kvartal. Tre PSV-fartøy ble lagt i opplag i kvartalet.

Fremtidsutsikter

– De langsiktige forholdene for industrien er fortsatt sterke, men ubalanse i markedet gir press på dagratene, skriver selskapet i kvartalsrapporten.

Ifølge Solstad vil et fortsatt lavt aktivitetsnivå de kommende årene være utfordrende for industrien, og selskapet har sterkt fokus på kostnadskutt for å kompensere for redusert inntjening.

Rederiet har per dags dato en kontraktsdekning på 41 prosent for 2016. Totale ordrereserver er på NOK 9,5 milliarder.

Forrige artikkelFem regelverksbrudd for Skarv FPSO
Neste artikkelNOFO: – Oljevernberedskapen skal kostnadseffektiviseres

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR