Faroe Petroleum og DONG har blitt enige om å bytte rundt på lisenser. DONg får andeler i Trym-utbyggingen, mot penger og andeler i feltene Enoch og Glitne.

GLITNE: Faroe Petroleum har skaffet seg en
andel i Glitne-feltet. (Ill.: OD)

Faroe Petroleum bytter bort sin 10 prosents andel i Trym for opp til 40 millioner kroner. 20 millioner av disse vil betales når feltet er ferdig utbygd, mens 20 millioner vil betales etter hvert som enkelte produksjonsmål blir nådd.

I tillegg får selskapet en andel på 9,3 prosent i Glitne-feltet og 1,86 prosent i Enoch-feltet. I tillegg vil DONG ha ansvaret for utgifter ved en eventuell fjerning av Glitne, opp til 84 millioner kroner.

Trym-feltet ligger på grensen til Danmark, og dette har ført til at en del momenter må avklares med danske myndigheter før Plan for utbygging og drift kan godkjennes. Ifølge pressemeldingen fra Faroe Petroleum forventer operatør DONG at PUD-en vil bli godkjent ganske snart.

– Vi er veldig glade for denne transaksjonen, som gir oss både penger og inntekter fra oljeproduksjon i Norge. Dette fristiller finansielle reserver og lånefasiliteter for andre formål. Transaksjonen er også i tråd med selskapets strategi om å optimalisere prosjektverdien og øke og styrke produksjonen. Glitne representerer en mulighet for våre folk i Norge til å bruke sin erfaring til å finne nye boremål som kan gi økt produksjon og skape økt verdi i et modent felt. Enoch er et felt som vi kjenner spesielt godt, i og med at mange som nå jobber hos oss i Norge kommer fra Paladin Resources som tidligere var operatør på Enoch, sier Graham Stewart, administrerende direktør i Faroe Petroleum.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR