Sevan Marine gikk inn i det nye året med et formidabelt tap, selskapet kunne notere seg 156,8 millioner dollar i underskudd, dette tilsvarer 912,7 millioner kroner.

2010s fjerde kvartal resulterte i et tap på 68,6 millioner dollar, eller nesten 400 millioner kroner. Selskapet melder videre at de hadde en operasjonelt overskudd på 1,8 millioner dollar i det fjerde kvartalet, mot et underskudd på 19,5 millioner dollar i tredje kvartal. Dette endte med at inntekten fra operasjoner var 1,1 millioner dollar, eller 6,4 millioner norske kroner, høyere enn tredje kvartal. Tapet for fjerde kvartal likevel som nevnt 400 millioner kroner, til tross for større inntekt.

Det var mer oppetid for «Sevan Driller» som utgjorde den største forskjellen, samt kompensasjon fra Oilexco Administration for tap av inntekt under den originale kontrakten.

Det var også noe lavere operasjonsutgifter grunnet mindre utgifter til driften «Sevan Voyageur» og tilbakebetalte summer som følge av demontering på Shelley-feltet.

De store tapene kom derimot på finanssiden. Sevan Marine har tatt opp store obligasjonslån det siste halvåret, senest var 29. desember hvor selskapet signerte avtale om et lån på 2,8 milliarder kroner i forbindelse med FPSO-en «Sevan Driller».

Til tross for store tap, og store lån med høye renter har selskapet betydelig eiendeler. Selskapet bokfører eide verdier til å være 2,59 milliarder dollar, eller 15 milliarder kroner.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR