Skatteetaten mener Transocean har unndratt 10 milliarder kroner i skatt, og økokrim tar nå ut tiltale mot to skatterådgivere og to Houston-selskaper.

De to skatterådgiverne jobber for Transocean-konsernets norske virksomhet, mens de to selskapene det er tatt ut tiltale mot har hovedkontor i Houston i den amerikanske delstaten Texas, men er registrert i skatteparadiset Cayman Islands, melder NTB. Samtlige er tiltalt for medvirkning til grovt skattesvik, mens de to selskapene i tillegg er tiltalt for medvirkning til brudd på regnskapsloven.

Forholdene de er tiltalt for stammer fra perioden 2000 til 2002, og gjelder en rekke skattemessige disposisjoner foretatt i forbindelse med salget av tolv oljerigger fra det norske selskapet Transocean AS/ASA til ulike selskaper på Cayman Islands. NTB skriver at Skatteetaten har foretatt etterligning for cirka 10 milliarder kroner, og at økokrim mener de to skatterådgiverne forsettlig eller grovt uaktsomt har medvirket til å gi ligningsmyndighetene uriktige eller ufullstendige opplysninger som de burde forstått kunne føre til skatte- eller avgiftsmessige fordeler.

Riggselskapet kom i søkelyset høsten 2004, da norske ligningsmyndigheter begynte å undersøke transaksjoner i selskapets datterselskaper i Nordsjøen. Det gikk så langt at i mars 2005 gikk økokrim til ransaking av Transoceans kontorer i Stavanger.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR