Miljøvernminister Helen Bjørnøy (SV) tviholder ikke lenger på at et gasskraftverk på Mongstad skal ha full CO2-håndtering fra første driftsdag.

NTB

Miljørvernminister Helen Bjørnøy
søker løsning gjennom dialog

To dager før SVs landsstyremøte, der Mongstad garantert blir et hett tema, vil ikke Bjørnøy si annet enn at «regjeringen er i konstruktiv dialog med utbygger».

Hvis SV kan gå med på en forpliktende uttalelse fra Statoil om at rensing vil komme på plass snarest mulig, vil partiet lande på samme standpunkt som det som rår grunnen i Ap og Sp. Da vil regjeringspartiene stå bak én og samme fortolkning av formuleringene i Soria Moria-erklæringen.

– Vi er i dialog om dette, og ytterligere kommentar vil jeg ikke gi. Men saken blir avklart fra regjeringens side om få dager, sier Bjørnøy til NTB.

Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken nekter å tro at SV er på glid i denne saken. Han betegner det som et svik dersom partiet oppgir sitt viktigste miljøløfte.

Bidrar lite
Kraftvarmeverket på Mongstad skal drives av naturgass fra Troll A-plattformen i Nordsjøen og overskuddsgass fra selve raffineriet. Strømproduksjonen går i all hovedsak til eget forbruk i Statoil og bidrar lite til riksnettet.

Dette kraftverket omfattes imidlertid ikke av de tre konsesjonene om gasskraft uten rensing, som ble gitt under Jens Stoltenbergs første regjering, og opprettholdt av Kjell Magne Bondeviks samarbeidsregjering. Mongstad faller inn under kategorien «nye konsesjoner», og for dem har SV stått hardt på at nye kraftverk skal ha CO2-håndtering fra dag én.

Arbeiderpartiets energipolitiker Tore Nordtun bekrefter at regjeringen arbeider intenst med Mongstad-saken. Han mener dette er et formidabelt energiprosjekt som åpner nye dører, og som betyr en stor fornyelse av Mongstadanlegget.

Hva står det egentlig?
– Jeg leser Soria Moria-erklæringen slik at det i forbindelse med nye konsesjoner om gasskraftverk skal ligge forpliktelser om rensing, sier Nordtun. Han mener regjeringen ikke skal låse seg til at oppstart av strømproduksjon på Mongstad og håndtering av CO2 må skje på samme dato.

I kapittelet om «Innenlands bruk av naturgass» (side 59 i Soria Moria) heter det at nye konsesjoner skal «basere seg på CO2-fjerning» og at det skal «legges til rette for CO2-fjerning».

Det står altså ingen steder at en ny konsesjon for bygging av gasskraftverk skal ha full CO2-håndtering fra første produksjonsdag. Men hele miljøbevegelsen og SV har tolket disse formuleringene slik. Arbeiderpartiet og Sp legger an en annen fortolkning. De krever at utbygger forplikter seg til full rensing, men ikke nødvendigvis fra dag én.

Til Dagbladet sier olje- og energiminister Odd Roger Enoksen at «skal vi vente på den perfekte teknologi, kommer vi aldri i gang».

Forrige artikkelEnoksen positiv til utbygging av Volundfunnet
Neste artikkelSykefraværet fortsetter å øke

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR