FourPhase fra Os har utviklet et system som kontinuerlig separerer olje og sand. Produksjonsraten øker og man unngår at brønner tettes igjen.

Sand og olje er to elementer som går dårlig sammen. Det har FourPhase fra Os i Hordaland fått med seg. De har derfor utviklet systemet DualFlow som bruker patentert syklonteknologi for å få bukt med sand og sedimenter i oljeutvinningen uten at produksjonen stenges ned.

FourPhase ønsker å revolusjonere måten sand blir håndtert på i oljeproduserende brønner. Teknologien øker produksjonen av eksisterende brønner, men den gjør også at kunden slipper kostnadsdrivende inngripener.

Reduserer kostnader

Når olje og gass produseres ut fra reservoaret, er det unngåelig at også sand følger med inn i brønnbanen. Siden det er begrenset hvor mye sand topside-utstyr kan håndtere, har det blitt vanlig å redusere produksjonsraten for at mindre sand skal løftes inn i prosessanleggene. Sanden som ikke løftes opp, kumuleres, og litt etter litt tettes brønnen igjen slik at produksjonsraten går ned. Når den til slutt blir helt tett og stopper opp, er en coil tubing operasjon nødvendig. Da fjernes all sanden som har samlet seg opp over tid og produksjonen kan starte igjen. Utfordringen er at en slik operasjon koster tosifret antall millioner kroner og må gjøres med jevne mellomrom. Det er her teknologien til FourPhase kommer inn i bildet.

-Unike DualFlow separerer sand kontinuerlig fra produksjonsstrømmen. Det gjør at vi kan øke produksjonsraten ettersom sanden er skilt fra strømmen ved siden av brønnhodet og ikke blir transportert videre til prosessanlegget. Vi har to sykloner innebygd i én ramme. Med en gang det er sand i den ene, kan vi stenge den av og tømme for sand samtidig som vi produserer gjennom den andre. Det gjør at vi kan kjøre en stabil produksjon uten nedetid, sier FourPhase.

Teknologien gjør at selskapene sparer seg dobbelt opp. Produksjonen er aldri nede, samtidig som produksjonsraten øker og brønnene ikke tettes til.

Ifølge FourPhase venter gjerne selskapene til flere brønner har behov for intervensjoner. Da har du plutselig brønner som har vært stengt i flere år og dermed gått glipp av utallige fat grunnet stopp i produksjonen.

Unikt

Det finnes flere løsninger som kan minne om DualFlow, men teknologien til FourPhase skiller seg ut på flere områder. En av utfordringene med sandhåndtering, er at man aldri vet hvor mye sand som er i brønnen. Det kan du imidlertid måle med DualFlow.

-Vi kan til enhver tid se hvor mye sand som blir separert. Med denne informasjonen i bunn, kan vi utarbeide strategier for å både øke og optimalisere produksjonen på best mulig måte, forklarer selskapet.

I tillegg til dette, trekker markedssjefen fram effektivitet og størrelse som andre viktige fordeler.

-Dette er en av de minste systemene som er ute på markedet og det trengs ikke installeres permanent. Det tar om lag 1/3 av plassen som noen av de andre tilsvarende systemene, og dette er viktig. Det er ofte veldig begrenset med plass til utstyr offshore, men vårt kan enkelt flyttes rundt.

-Et annet nøkkelord er effektivitet. Systemet vårt fjerner 98 prosent av all sand. I noen tilfeller til og med 100 prosent, fortsetter bedriften.

Gode erfaringer

De siste årene har FourPhase bygget opp en solid kundeportefølje. Tunge aktører som Statoil, Aker BP og Shell er blant selskapene som har tatt i bruk DualFlow. Tilbakemeldingene er svært positive.

-Dette er en ny måte å tenke sandstrategi på. Av og til, når vi presenterer teknologien for nye bedrifter, kan det nesten høres for godt ut til å være sant. Men når kunden får utstyret offshore og får sett resultatene over tid, er tilbakemeldingene utelukkende positive.

Les mer om DualFlow-systemet her

Forrige artikkelStatoil får kritikk for å ha utsatt vedlikehold av ventiler
Neste artikkelSjekk hvem som hang seg på subseautstyret til Petrobras

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR