Hadde en omsetning på 1,414 milliarder kroner i første halvår 2014. Det er den høyeste halvårsomsetning noensinne i slangebedriften., Daglig leder i TESS Erik Jølberg (f.v.) og generalkonsulen i Rio de Janeiro, Helle Klem, under åpningen av TESS Rio. I midten: Commercial Manager Claudio Adario og Business Development Manager Robson Souza – begge TESS Brasil. (Foto: Tess)

Omsetningen tilsvarer en samlet vekst på seks prosent sammenliknet med 1. halvår i 2013. Driftsresultatet endte på 89,9 millioner kroner.

Satsningen på en bredere tilstedeværelse i Nord-Norge har båret frukter. Omsetningen i de nordligste fylkene økte med 48 prosent. Flere andre regioner har også høyere vekst enn snittet. Noen av de tilknyttede datterselskapene har også hatt en meget god utvikling.

Et halvår uten nyåpninger
Det ble ikke åpnet nye servicesentre eller andre nye virksomheter i første halvår. TESS har imidlertid grunn til å håpe på en fortsatt god utvikling, til tross for varsler om mørke skyer i den petroleumsrelaterte sektoren. I juli ble det åpnet nytt servicesenter i Brasil, TESS Rio i Niteroi, og i tillegg skal det åpnes to nye TESS Partnershopper på Vestlandet i løpet av de neste tre månedene.

Det jobbes samtidig med nye utenlandsetableringer. I alt fem servicesentre i Norge vil om kort tid flytte inn i større og mer tilpassede lokaler for å stå bedre rustet til fortsatt vekst. Noen av de nyoppførte næringsbyggene eies av TESS.

Lønnsomme oppkjøp
Fortjenesten i TESS-selskapene er for tiden lavere enn i de virksomhetene som er kjøpt opp. Dette henger sammen med at TESS har tilført de oppkjøpte selskapene nødvendige og ønskede ressurser.

– Det kan være kapital eller kompetanse, og på den måten kan de stolt markedsføres som «et TESS-firma», forteller daglig leder Erik Jølberg, som var med på å grunnlegge TESS i 1968.

Det samlede driftsresultatet er omtrent på nivå med fjoråret. Svekket kronekurs og fremtidsrettede investeringer i både eiendom og humankapital har medvirket til at bokført resultat før skatt ligger på samme nivå som første halvår 2013.