Forskerne tok nye virkemidler i bruk.

Med ROV (remote operated vehicle – fjernstyrt undervannsbåt) med påmontert sag har forskere hentet inn geologiske prøver fra Jan Mayenryggen i sommer.

– Dette er det morsomste jeg har vært med på som geolog, sier Robert W. Williams i Oljedirektoratet (OD), som var med på toktet.

Ekspedisjonen med med forskningsfartøyet G.O. Sars er et samarbeid mellom OD og universitetet i Bergen ved professor Rolf-Birger Pedersen ved Senter for geobiologi, melder OD.

Skipet gikk fra Island 4. August, og iløpet av to uker ble det samlet inn geologisk materiale fra fem lokasjoner i de undersjøiske fjellskrentene på Jan Mayenryggen, både på norsk og islandsk side.

Williams forteller at toktet vil gi mye ny kunnskap om geologien utenfor Jan Mayen, men at det er altfor tidlig å si om det kan være olje eller gass der. Videre sier han at funnene passer med seismikken fra området – men at undersøkelsene også har bydd på overraskelser. Det var mer sandstein enn forventet, over 250 meter tykke målte de over 250 meter tjukke sandsteinlag.

Havdypet i området som er undersøkt varierer fra 600 til 2000 meter. Geologien er lite kjent, det som finnes av datamateriale er spredt seismikk fra 1980-tallet og grunne borehull fra 1974. Oljedirektoratet har samlet inn 2D seismikk utenfor Jan Mayen i sommer, men dataene er ikke tolket ennå.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR