Petroleumstilsynet gjennomførte tilsyn med Prosafe og selskapets innretninger etter flere stabilitetshendelser.,Med bistand fra Sjøfartsdirektoratet gjennomførte Petroleumstilsynet (Ptil) 23. og 24. september 2014 tilsyn med Prosafe Offshore Ltd med hensyn til flyteevne, stabilitet, vann- og værtett integritet, samt ballastering på selskapets innretninger, og på «Safe Scandinavia» spesielt.

Tilsynet ble ifølge Ptil gjennomført i form av møter ved Prosafe’s hovedkontor i Aberdeen.

Bakgrunnen for tilsynet var erfaringer fra flere stabilitetshendelser og vann på avveie på halvt nedsenkbare innretninger. Gjennom tilsynet ønsket Ptil å få belyst om elementer i disse hendelsene kunne være relevante for «Safe Scandinavia.» Videre fokuserte tilsynet på hvordan selskapet håndterer interne avvik og vedlikehold av forutsetningene for samsvarsuttalelsen (SUT) for innretningen.

Ifølge Ptils tilsynsrapport påviste tilsynet avvik knyttet til: utarbeiding av KG-grensekurver for skadestabilitet, vurdering av omfang av skader på enkeltavdelinger i skrog, indikasjon av ventilposisjoner på styringspanel og kurver for rettende moment.

– Prosafe har ikke inkludert alle relevante fyllingspunkter i stabilitetsmodellen. Stabilitetsanalysen er derfor ikke realistisk, heter det blant annet i rapporten.

Det ble også funnet forbedringspunkt for flere forhold, blant annet knyttet til dokumentasjon av og kjennskap til hvordan forskjellige hendelser virker inn på stabilitet og funksjonsevnen for komponenter knyttet til skrogets integritet og flyteevne.

Det ble også påvist et forbedringspunkt med hensyn til identifisering og behandling av interne avvik.

Forrige artikkelHeldig tårnmann – alvorlig ulykke unngått.
Neste artikkelSelger seg ned i Gina Krog

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR