Petroleumstilsynet (Ptil) hadde i november tilsyn knyttet til Statoil ivaretaking av sikkerhetskritiske barrierer på Stureterminalen.

Tilsynet ble gjennomført 9. og 10. november i år, som en oppfølging og videreføring av aktiviteter som ble gjennomført i 2010.

Målet var å verifisere at Statoil har fulgt opp og videreutviklet ytelseskrav til barrierer.

Det ble lagt vekt på å gjennomgå krav og gjennomføringsmetodikk for det forebyggende vedlikeholdsarbeidet som skal verifisere en barrieres ytelse. Det ble også sett på hvordan ledelsen har implementert og fulgt opp barrierekravene i de nye forskriftene.

Resultatet av tilsynet var at det ble påvist ett forbedringspunkt. Dette var knyttet til gjennomføring av tiltak etter TTS-gjennomgang (Teknisk Tilstand Sikkerhet).

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR