BPs russiske partnere i selskapet TNK-BP trekker seg fra styret i underselskapet TNK-BP Holding dagen før et viktig aksjonærmøte. Konflikten spisser seg., De russiske eierne i selskapet beskylder TNK-BPs sjef Robert Dudley for å ha kalt inn til møtet på en måte som var i strid med retningslinjene, mens BP avviser dette og sier at Dudley har sørget for at møtet ble avholdt i tråd med russisk lovgivning. Nå trekker det russiske AAR-konsortiumet, som representerer de russiske eierne i TNK-BP, britene for retten i Sibir.

Russlands president Dmitri Medvedev har også kommentert striden offentlig. Han presiserer ifølge Financial Times at staten ikke har noe med uenighetene mellom partene å gjøre, og har også minnet om at det ikke er lov for private grupper å bruke offentlige institusjoner til å avgjøre interne konflikter.

Striden mellom de russiske og britiske eierinteressene i TNK-BP har pågått i flere uker. Ifølge russerne dreier striden seg om strategien videre for selskapet, og russerne krever at en større andel av staben skal være russiske. Russerne sier også at selskapet blir drevet som et underselskap av BP. Britene sier på sin side at striden er et forsøk på å albue de ut av TNK-BP til fordel for russiske eierinteresser.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR