Foreløpige tall fra Arbeidstilsynet etter storaksjonen mot sosial dumping i byggebransjen viser at om lag 68 prosent av tilsynene resulterte i stansingsvedtak.,Til sammen ble det foretatt 93 stansingsvedtak i 137 tilsyn over hele landet.

– Tallene fra tilsynene er svært høye, men ikke overraskende. Sikkerheten blant arbeidsinnvandrere i byggebransjen er alt for dårlig, sier prosjektleder for sosial dumping-prosjektet i Arbeidstilsynet, Stein Bjørndal.

Arbeidstilsynet har i perioden 5.-15. februar foretatt 137 tilsyn over hele landet. Dette var den første av i alt fire større aksjonsuker i 2007.

Stein Bjørndal forteller at valg av bedrifter som har fått tilsynsbesøk er en blanding av tilfeldig valgte, tips og egen bransjekunnskap.

Totalt ble det foretatt 302 reaksjoner fordelt på pålegg, tvangsmulkt og stansing, derav medførte om lag 30 prosent av reaksjonene stansing.

– Vi tror at en offensiv bruk av stansing vil bidra til å bedre forholdene for arbeidsinnvandrere i Norge, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.

1. desember i fjor fikk Arbeidstilsynet mulighet til å stanse bedrifter med uverdige forhold for arbeidsinnvandrere. Målet med Arbeidstilsynets utvidede myndighet er raskt å kunne stoppe de som ikke er villige til å gi arbeidsinnvandrerne de lønns- og arbeidsvilkår som gjelder i Norge.

I tillegg til å ha stor betydning for den enkelte arbeidstaker, vil de nye bestemmelsene også være viktig for alle arbeidsgivere og bedrifter som opptrer seriøst og følger reglene.

Forrige artikkelHaga taus om Kårstø-rensing
Neste artikkelStavanger våger ikke stole helt på Enoksen

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR