Petroleumstilsynet (Ptil) fant to avvik under tilsyn innenfor flere fagområder på Snorre B.

Snorre er et oljefelt som ligger i Tampenområdet i Nordsjøen, ca 150 km vest for Florø.

Feltet er bygget ut med to flytende, integrerte innretninger, Snorre A og B, og en undervannsbrønnramme som er knyttet til Snorre A. Statoil er operatør for feltet.

Snorre B-innretningen ligger i den nordlige delen av Snorrefeltet. Produksjonen på Snorre B startet i 2001, og innretningen har designlevetid frem til 2021. Statoil har meddelt at de planlegger å søke om forlenget levetid for innretningen.

Ptil førte i tiden 24.10–7.11. 2016 tilsyn med Statoils håndtering av storulykkes- og arbeidsmiljørisiko på Snorre B. Tilsynet var rettet mot prosessintegritet, arbeidsmiljø, materialhåndtering, vedlikehold, samt boring og brønn. Denne tilsynsaktiviteten er en del av Ptils arbeid med å følge opp innretninger i senfase.

Målet med tilsynet var å vurdere hvordan selskapsledelsen involverer seg i, tar stilling til og følger opp beslutningsgrunnlaget for prioritering, planlegging og gjennomføring av driften i gjenværende levetid. Dette inkluderer også vurdering av teknisk tilstand, anleggsintegritet, barrierestyring, vedlikehold og modifikasjoner.

Regelverksbrudd

Tilsynet påviste avvik knyttet til oppfølging av arbeidsmiljøforhold og operatørkabin for rørhåndteringskran.

– Områder og utstyr for boreslamsbehandling har mangelfull utforming og arbeidsmiljørisiko er ikke tilstrekkelig vurdert, heter det i tilsynsrapporten.

Det andre avviket gjaldt flere forhold:

  • Begrenset sikt fra operatørkabin for rørhåndteringskran til rørdekk.
  • Mangelfull sikt fra operatørkabin til «mudbucket».
  • Mangelfull utforming av operatørkabin for å ivareta ergonomi.

Videre ble det påvist ett forbedringspunkt knyttet til bruk av prosessnedstengningsventiler som nødavstengningsventiler.

Statoil har fått frist av Ptil til 1. februar 2017 med å melde tilbake hvordan avvikene blir håndtert og hvordan forbedringspunktet blir vurdert.

Forrige artikkelTror dagens oljepris vil vedvare
Neste artikkelSp støtter ikke Aps Lofoten-kompromiss

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR