AkerBP og Faroe har nå godkjent Tambar videreutvikling.

Dette innebærer å bore to ekstrabrønner og investeringer på om lag 1,7 milliarder kroner.

Tambar utvider med dette produksjonsperioden fra 2018 til 2028, med potensiell oppside.

Dette melder AkerBP i en melding.

Målet er å produsere bruttoreserver på 27 millioner fat oljeekvivalenter (foe), Aker BP sin andel er 15 millioner foe. Forventningen er at dette vil gi 4-6000 nye fat per dag over flere år.

– Det var 4D seismikk fra 2014 som gjorde oss sikrere på ressursene i feltets nordlige område og dermed la grunnlag for to brønner mot opprinnelig en, forteller Evy Thorbjørnsen, Ula Asset Integration manager som skal lede Tambar-prosjektet.

Det er Maersk Interceptor som skal bore de to brønnene med oppstart i løpet av 4. kvartal i år. Boringen vil også teste hvor olje-vannkontakten er i Tambar sin nordlige del og bidra til økt forståelse av Tambar-reservoaret.

Feltet har også alle muligheter til å bli riktig lønnsomt, med en break even-pris på under 20 dollar fatet.

Foruten to ekstra brønner omfatter prosjektet modifikasjoner på både Tambar-plattformen og Ula sin produksjonsplattform. Endringene omfatter blant annet rør og utstyr for måling og transport av løftegass, oppgradering av nødvendige hjelpesystemer på Tambar, arbeidsomfang for rigg inntak, oppkobling av strømningsrør for de nye brønnene og installasjon av conductor guides på strukturen under plattformen.

Subsea skal UGIP-rørledningen termineres mot Gyda. Under gjennomføringen offshore skal personell bo på boreriggen som brukes på Tambar.

Prosjektteamet består av personell fra forskjellige funksjoner og disipliner i organisasjonen, og krever en tett og god integrasjon av de ulike aktivitetene. Prosjektet har en stram fremdriftsplan og produksjonen fra de nye brønnene er planlagt å starte første halvår 2018, avhengig av når riggen ankommer feltet.

Forrige artikkelAker Solutions kjøper Reinertsen for 212,5 millioner kroner
Neste artikkelNy brønner øker Goliat-reservene med 7,5 millioner fat

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR