Statoil legger til to nye utbyggingsprosjekter på fast-track listen.

Operatøren har i dag lansert to nye prosjekter, nemlig Gamma/Harepus i PL312 og Snorre B template.

For førstnevnte tar Statoil sikte på å levere plan for utbygging og drift (PUD) i første kvartal 2012, hvilket vil kunne gi produksjonsstart fjerde kvartal 2013, samtidig som Snorre B template, melder selskapet.

– Tiden per virkelig kommet for å industrialisere norsk sokkel ved at vi går raskere fra konsept til utbygging, sier Ivar Aasheim, Statoils direktør for feltutvikling i Utvikling og produksjon Norge.
– Hurtigutbyggings-konseptet er allerede etablert. Nå realiserer vi prosjektene.

Staoil sparket i 2010 i gang de fire første prosjektene på fast-track listen.
– På ett år er vi kommet langt. Konseptet er etablert, leveranser med lang leveringstid er sikret på de første prosjektene, bygging av moduler er begynt, og nye kandidater kommer fortløpende inn i porteføljen. Planen er å ha nærmere fem felt i drift i overgangen 2012/2013 med en ambisjon om å holde dette nivået i årene framover, sier Aasheim.

I tillegg til Visund sør, hvor PUD ble levert i januar, omfatter listen over fast-track prosjekter slik ut: Visund sør, Katla, Vigdis nordøst, Gygrid, Fossekall og Dompap, Vilje sør, Visund nord, Gamma/Harepus og Snorre B template.

Standardisering er nøkkelen
Høsten 2009 lanserte FMC sitt hyllevare-prosjekt, hvor de ivret for at operatørene skulle velge standardiserte løsninger heller enn skreddersøm for å kutte kostnader ved utbygging. Det er den samme filosofien Statoil nå legger til grunn.

– Vi har en unik posisjon på norsk sokkel som operatør for en stor del av infrastrukturen i de etablerte områdene. På den måten kan vi etablere robuste og lønnsomme løsninger for marginale felt, som ellers ikke ville blitt bygd ut. Men dette krever økt kostnadsbevissthet og standardiserte løsninger. Dette er starten på en ny æra på norsk sokkel, hvor vi omstiller oss fra store og spesialtilpassede løsninger til standardiserte løsninger og arbeidsprosesser for å få stordriftsfordeler, sier Aasheim.

Fakta om Harepus/Gamma
– Lokasjon: Strukturer 8 km sør for brønnramme B på Mikkel-feltet
– Antatt volum: Nærmere 20 mill boe (3 GSm3) gass og 5 mill boe (0,7MSm3) kondensat
– Vertsplattform: åsgard B via Mikkel og Midgard
– Partnere: Statoil (operatør, 59 prosent), Eni Norge (17 prosent) og ExxonMobil Exploration and Production AS (24 prosent)

Fakta om Snorre B template
– Lokasjon: 5 km sørvest av Snorre B-plattformen
– Antatt volum: Ca 33 mill foe (5 MSm3) olje
– Vertsplattform: Snorre B
– Partnere: Statoil (operatør, 33.32 prosent), Petoro (30 prosent), ExxonMobil Exploration and Production AS (11,58 prosent), Idemitsu (9,60 prosent), RWE Dea (8,28 prosent), Total E&P Norge (6,18 prosent) og Hess Norge (1,04 prosent)

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR