StatoilHydros to avgrensningsbrønner på Tornerose-funnet i Barentshavet ga skuffende resultat.,petro.no

Avgrensningsbrønnene 7123/4-1 S og 7123/4-1 A på funnet 7122/6-1 – Tornerose – Barentshavet, 110 kilometer nordvest for Hammerfest, var tørre, men det ble påvist reservoarutvikling i trias bergarter, heter det i en melding fra Oljedirektoratet.

Brønnene blir nå permanent plugget og forlatt.

Dette er de første letebrønnene i utvinningstillatelse 110 C, tildelt som tilleggsareal i 19. konsesjonsrunde i 2006. Tildelingen har sammenheng med funnet 7122/6-1, gjort i 1987.

Tornerose-funnet består av olje, gass og kondensat, estimert til 21,5 mill Sm3 oljeekvivalenter.

Brønnene 7123/4-1 S og 7123/4-1 A ble boret til et vertikalt dyp på henholdsvis 2683 meter og 2603 meter under havflaten, og ble avsluttet i bergarter av trias alder. Havdypet er 413 meter.

Brønnene ble boret av den halvt nedsenkbare boreinnretningen «Polar Pioneer». Riggen skal nå videre til utvinningstillatelse 395 i Barentshavet for å bore undersøkelsesbrønn 7226/2-1. StatoilHydro ASA er operatør.

Forrige artikkelUtvidet streik kan ramme oljevirksomheten
Neste artikkelKrever ti prosent lønnsøkning

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR