Oljeindustrien gjør tøffe oljeverntester denne uken. Identifisering og oppsamling av i overkant av 100 kubikkmeter olje er en av hovedoppgavene som venter Norsk Oljevernsforening for Operatørselskap (NOFO) på Friggfeltet i Nordsjøen.

Det nye oppsamlingssystemet Ocean Buster prøves ut under øvelsen, og dette systemet opereres med mye høyere fart gjennom vannet enn tradisjonelle lenser.

– Det er unikt i verdenssammenheng å få øve med olje på havet. Realismen i slike øvelser er viktig for å komme videre innen oljevern, sier administrerende direktør Sjur W. Knudsen i NOFO i en pressemelding.

Det er ikke bare lenser som skal brukes for å bekjempe oljesøl til havs. De siste årene er det også blitt satt større fokus på bruk av kjemikalier for å løse opp olje på overflaten. NOFO satser først og fremst på fartøypåføring av dispergeringsmidler, og det beste utstyret som er i bruk i dag skal prøves ut under øvelsen. Erfaringen fra øvelsen skal brukes som bakgrunn for videreutvikling av dette utstyret.

– Miljøfaglig er det ikke noe som tilsier at man ikke kan bruke dispergeringsmidler, dersom det er hensiktsmessig. Dispergering kan være et viktig tilleggsverktøy for å bekjempe oljesøl, sier Knutsen.

Nye oljeradarer
NOFO skal også bruke øvelsen til å teste to nye oljeradarer. Disse skal kunne identifisere og posisjonsbestemme olje på havet, også i mørke og i dårlig vær.

– To leverandører skal få muligheten til å vise seg fram. Radarene er basert på etterprosessering av radarbilder fra standard navigasjonsradar. I tillegg har de programvare og teknologi som skal gjøre det mulig å lese av posisjon, drivretning og størrelse til oljeflak på havet, sier Knutsen videre.

Totalt vil ca 120 personer være involvert i øvelsen i perioden 10.-12. Juni. Også utenlandske leverandører skal delta i øvelsen.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR