Petroleumstilsynet fant ingen avvik da de 12. oktober gjennomførte tilsyn med Gasscos oppfølging av rørledninger på land.

Målet med tilsynsaktiviteten til Petroleumstilsynet (Ptil) var å følge opp hvordan Gassco ivaretar sitt ansvar for å følge opp sikkerheten for rørledninger på land.

Tilsynet var rettet mot det arbeidet som gjennomføres vedrørende rørledninger i Nord Rogaland.

Tilsynsaktiviteten hadde flere temaer:
• Organisering
• Lover og forskrifter
• Gjennomførte risikovurderinger og analyser
• Vedlikeholdsprogram, tilstandskontroll, inspeksjon
• Kompetanse og kapasitet
• Samhandling med lokale myndigheter
• Beredskap og øvelser

Det ble ikke identifisert noen avvik, men forbedringspunkter knyttet til oppfølging av områdevurderinger og oppfølgingsplan for rørledninger.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR