Olje- og energidepartementet ønsker å utvide TFO 2008 med områder i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen. Statens forurensingstilsyn syns tre av blokkene er ok, men sier et stort og rungende nei til resten.

– SFT mener god kunnskap om naturressursene bør være et kriterium som vurderes i tillegg til god kunnskap om geologien før et område kan defineres som modent. Blokker i eller i nærheten av sårbare områder – og områder med begrenset kunnskap om naturressursene – bør vurderes innenfor arbeidet med forvaltningsplaner for de ulike havområdene, skriver forurensingstilsynet i en pressemelding.

SFTs vurdering er at blokkene Vøringsbassenget II / Nordland II 6506/6 og 65071 og 4 kan inngå i TFO-runden, under forutsetning av en grunnlagsundersøkelse.

Men Troms I og III 7020/1 og 2 ligger ifølge SFT innenfor et område som i forvaltningsplanen defineres som sårbart hele året. Grundig kartlegging bør derfor være utført før blokkene lyses ut.

– ­ For nært land og viktige verneområder
Trøndelag II 6305/1 og 4 og 6306/1-5 ligger for nær viktige gyteområder for sild, og bør kartlegges og vurderes i forbindelse med forvaltningsplan for Norskehavet før eventuell utlysning, mener SFT, og Møre Sør 36/1, 4, 7 ligger for nær land og viktige verneområder. Her må det kartlegges og vurderes i forbindelse med forvaltningsplan for Nordsjøen før en eventuell utlysning.

Sørlige Nordsjø, 8/6, 9/2-6, 10/4,5,7,8,9 og 11/5,6,7,8,9,11,12 er etter SFTs mening områder med manglende kunnskap om naturressursene. Bør kartlegges og vurderes i forbindelse med forvaltningsplan for Nordsjøen, eventuelt vurderes i en ordinær konsesjonsrunde, skriver SFT.

– Foreløpig ikke nok kunnskap
– Vi mener det må utvises spesiell varsomhet ved utlysning av blokker for olje- og gassleting i områder som er særlig sårbare og verdifulle. For de fleste av de foreslåtte blokkene har vi foreløpig ikke god nok kunnskap om naturressursene og eventuelle sårbare områder, sier direktør i SFT Ellen Hambro.

Skulle regjeringen likevel beslutte å utvide TFO slik OED har foreslått, mener SFT at områdene må undersøkes grundigere før eventuell boring. Det er Miljøverndepartementet som har bedt SFT om miljøfaglige vurderinger av Olje- og energidepartementets forslag om å inkludere de overnevnte blokkene i TFO-runden.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR