Under dagens Energy Forum i regi av Statoil som ble arrangert i Bergen uttrykte Olje- og energiminister Tord Lien skepsis til oljeselskapenes enorme kutt og sparekampanjer. Til en fullsatt sal i Grieghallen der Statoil topper, politikere og leverandørselskaper var til stede uttrykte ministeren langt på vei en frustrasjon over selskapenes utsetting av investeringer og nedstengning av produserende felt før tiden. Dette er langt på vei å skumme fløten sa han i sitt innlegg.

Tøffe tider med helt nødvendige kostnadsreduksjoner

Ministeren var klar på at mye godt arbeid er gjort når det gjelder kostnadsreduksjoner, samtidig som aktørene har et ansvar for å utnytte ressursgrunnlaget på en god måte. Før et felt er tømt skal potensialet tas ut gjennom effektivisering og økt effektivitet.

Oljeprisen kan vi gjøre lite med, men kostnadsøkningen vi opplevde frem mot 2014 er ikke levedyktig påpekte Lien.
Skal oljen opp må kostnadene per produsert enhet ned, sa olje- og energiminister Lien under sitt innlegg.

Som svar på Statoils Eldar Sætre sitt ønske om åpning av Lofoten og Vesterålen sa Tord Lien at det nok ikke skjer i denne stortingsperioden. Vi er klar over selskapenes ønske om nye letearealer, men det kommer ikke til å skje nå.

energyforum3
(Olje- og energiminister Tord Lien og Statoils konsernsjef Eldar Sætre i debatt ledet av Anne Grosvold. Foto: EBM/OED)

 

 

 

 

 

Forrige artikkelSeksårig Statoil-avtale til Trelleborg
Neste artikkelOljeprisen på full fart oppover.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR