Mens Holdenutvalget ber politikerne utsette åpningen av nye oljefelt og gi ut færre letelisenser, vil olje- og energiminister Tord Lien (Frp) gjøre det stikk motsatte., Olje- og energiminister Tord Lien. (Foto: Stortinget)

Det melder NTB.

– Du skal ikke være en veldig dyktig samfunnsøkonom for å se at jevn aktivitet i oljesektoren er det som skaper best samfunnsøkonomi og best utnyttelse av ressursene, sier olje- og energiminister Tord Lien til Klassekampen.

Holdenutvalget som har bestått av økonomer fra NHO, LO og en rekke andre mektige aktører i norsk økonomi og arbeidsliv, leverte sin rapport om lønnsdannelse og makroøkonomiske utfordringer til regjeringen i forrige uke.

Utvalget mener norsk økonomi har godt av en oppbremsing i oljesektoren. Da vil vi unngå en bratt nedgang i oljeaktiviteten når oljen tar slutt, samtidig som norsk økonomi ikke blir like hardt rammet om oljeprisen faller. Utvalget tror etterspørselen fra petroleumsvirksomheten vil falle allerede i 2016, og mener det vil være ønskelig om noe av toppen de nærmeste årene skyves noe ut i tid.

– Vi vet at det neste år vil bli ganske store investeringer i Norge, og de påfølgende to-tre årene også. Så vet vi også at om vi skal opprettholde det jevne nivået også årene etter det, betyr det at vi er nødt til å føre en ekstra offensiv politikk, sier Lien.

– Det er enorme mengder olje og gass på norsk sokkel. Å framstille norsk sokkel som en solnedgangsaffære er et premiss jeg ikke er villig til å kjøpe, sier han.