Letebrønnen som Norsk Hydro borer i Farsundsbassenget var tom for olje. – Skuffende at den ikke slo til, sier fungerende letesjef for norsk sokkel i Hydro, Ole Haugerud.,

Hydro er i ferd med å avslutte boringen av Loshavn-prospektet i Farsundbassenget i Nordsjøen. Det ble ikke påtruffet hydrokarboner i brønnen, melder selskapet tirsdag.

Foto: Hydro

– Denne brønnen kunne bidratt til å åpne en ny petroleumsprovins i Nordsjøen, og det er derfor skuffende at den ikke slo til, sier fungerende letesjef for norsk sokkel i Hydro, Ole Haugerud.

«Polar Pioneer».
Foto: Statoil

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 317. Målet for brønnen var å undersøke oljepotensialet i et prospekt kalt Loshavn beliggende i Farsundbassenget i Nordsjøen, om lag 50 kilometer fra Farsund.

Brønn 11/5-1 ble boret av den halvt nedsenkbare boreinnretningen «Polar Pioneer» på 176 meters vanndyp, og vil nå bli permanent plugget og forlatt.

Rettighetshavere i utvinningstillatelse 317 er Hydro og Statoil med henholdsvis 60 og 40 prosent hver.

Kart: Oljedirektoratet