Letebrønn 15/6-11 S på Dougal-prospektet viste seg å være tørr for Statoil. Samtidig fant selskapet noe gass i avgrensningsbrønn 15/6-11 A på Dagny. Nå tar Statoil tenkepause i forhold til konseptvalg for feltutbyggingen.

Fakta

Det ble påvist gass i Dagny-funnet allerede på 1970-tallet like nord for Sleipner Vest-feltet i midtre del av Nordsjøen. I 2007 ble det funnet gass, kondensat og olje i Ermintrude-prospektet. Avgrensningsbrønner gjennomført på Dagny i 2008 påviste en oljekolonne under gassen.

Begge brønnene ble boret på 116 meters havdyp av boreinnretningen Ocean Vanguard.

Riggen går nå til den nordlige delen av Nordsjøen for å bore på prospektet Krafla i lisens 272 hvor Statoil er operatør

Brønnene ble boret på vegne av utvinningstillatelsene 048, 303, 029 og 029 B. Dette er den femte og sjette letebrønnen i utvinningstillatelse 303, som ble tildelt 12.12.2003 (TFO 2003).

Statoil er operatør med 100 prosent eierandel i PL 303. Statoil er også operatør for PL 048 med en eierandel på 78,2 prosent. Partner er Total med 21,8 prosent. I PL 029 har Exxon Mobil 100 prosent. I PL 029B er Statoil operatør med 50 prosent mens Exxon Mobil og Det Norske har henholdsvis har 30 prosent og 20 prosent eierandel.

Kilde: Statoil

Statoil er nå i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 15/6-11 S og avgrensningsbrønn 15/6-11 A i PL 303, noen kilometer fra gass-, kondensat- og oljefunnet 15/5-1 Dagny – som ligger like nord for Sleipner Vest-feltet.

Dagny ble opprinnelig påvist på 1970-tallet, og videre avgrenset i 2007 med avgrensningsbrønn 15/6-9 S på strukturen Ermintrude.

– Før de siste brønnene ble boret var ressursanslaget for Dagny på mellom 15 og 50 millioner standard kubikkmeter utvinnbare oljeekvivalenter. Brønnene ble boret om lag fire og to kilometer sørøst for funnbrønnen 15/5-1 Dagny, skriver Oljedirektoratet i en pressemelding.

Vellykket produksjonstest
Målet med brønnene var å påvise, avgrense og teste produksjonsegenskapene i en oljesone mellom Dagny og Ermintrude. Undersøkelsesbrønnen 15/6-11 S (Dougal), som ble boret dypest på strukturen, traff ikke på bevegelige hydrokarboner.

Avgrensningsbrønn 15/6-11 A traff på en gasskolonne på 30 meter. Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking, og det er gjennomført en vellykket formasjonstest med maksimum produksjonsrate på 225.000 standard kubikkmeter gass og 120 standard kubikkmeter kondensat per strømningsdøgn gjennom en ½ tommers dyseåpning, skriver Oljedirektoratet.

De to brønnene gjør at de utvinnbare estimatene for Dagny-funnet nå lyder på et sted mellom 20 og 40 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter, mot mellom 15 og 50 millioner kubikkmeter før brønnene ble boret.

Statoil skuffet
Resultatene er viktige for valg av utbyggingskonsept og videre planer for feltet, skriver Statoil i en pressemelding.

– Hensikten med brønnene var å teste produksjonsegenskapene i reservoarbergarter tilhørende Hugin-formasjonen, samt å påvise tilleggsressurser til en Dagny/Ermintrude-utbygging, sier leder for utbyggingsprosjektet i Statoil, Svein Olav Høyland, i meldingen, og uttrykker skuffelse over at Dougal ikke påviste nye tilleggsressurser.

– Begge avgrensningsbrønnene gir viktig geologisk og reservoarteknisk informasjon til Dagny/Ermintrude-prosjektet som er i konseptfasen. Vi vil nå bruke litt tid til å evaluere den nye informasjonen for å vurdere hvordan det påvirker konseptvalg og tidsplan, sier Høyland videre.

Statoil skriver at foreløpig estimat for ressursgrunnlaget for en Dagny/Ermintrude-feltutbygging er på mellom 125 og 250 millioner fat oljeekvivalenter.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR