Det norske oljeselskap har boret tørt i letebrønn 6306/6-2 på Geitfjellet-prospektet. Nå skal riggen videre for å bore det omstridte Pumbaa-prospektet for GdF Suez.

Geitfjelletbrønnen ble spuddet av «Aker Barents» 22. august, og ligger i lisens 321 hvor vanndybden er 223 meter.

Brønnen hadde som mål å påvise petroleum i øvre jura bergarter, men Oljedirektoratet rapporterer nå at brønnen er tørr, og at det ikke ble påtruffet reservoarbergarter i øvre jura.

– Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2039 meter under havflaten, og den ble avsluttet i grunnfjell, melder Oljedirektoratet.

Nå skal «Aker Barents» bore brønnen 6306/6-2 for GdF Suez på Pumbaa-prospektet i lisens 469. Denne boringen har vært omstridt fordi den ligger nær Sularevet, et av verdens største kaldtvannsrev. Tillatelsen til aktivitet i området ble klaget inn til Miljøverndepartementet, som konkluderte med at boringen kunne settes i gang.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR