Lundin fikk skuffende resultater fra sin letebrønn 16/4-5 på Luno High-prospektet. Nå skal riggen «Transocean Winner» videre til Talismans Aubrey-prospekt nær Yme.

Letebrønnen 16/4-5 ble spuddet 4. februar, og skulle påvise petroleum i nedre kritt og jura reservoarbergart sør for i brønnen 16/1-12. Brønnen ligger 40 kilometer nordøst for Sleipner, og mellom 8 og 10 kilometer sør for oljefunnene 16/1-8 og 16/1-12.

– I det prognoserte reservoarnivået påtraff brønnen sedimentære bergarter uten reservoarkvalitet over oppsprukket granittisk grunnfjell. Grunnfjellet inneholdt en stor andel sementerte sprekker. Der sprekkene var åpne, ble det påvist spor av olje, rapporterer Oljedirektoratet.

– Selv om hovedmålet til brønnen ikke lyktes, har alle brønner som bores i Luno-området påtruffet olje over den regionale olje/vann-kontakten, og vi er derfor fortsatt trygge på større potensial i området. Vår neste brønn i området i lisens 501 vil være på Avaldsnes-prospektet som er i et reservoar som ligner på Luno-funnet. Brønnen vil bli boret i tredje kvartal, sier Ashley Heppenstall, administrerende direktør i Lundin i en pressemelding.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 1.994 meter under havnivået, og ligger i lisens 359. Havdybden i området er 104 meter.

Nå skal riggen videre til Talismans Aubrey-prospekt i lisens 316 DS, hvor letebrønnen 9/2-11 skal bores. Vanndybden på stedet er rundt 100 meter, og operasjonen skal ta rundt 50 dager. Brønnen skal bores til et dyp på 3.000 meter.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR