Ptil har gitt Total E&P Norge samtykke til å bore Skirne Øst.

Selskapet skal bore letebrønn 25/6-5 S Skirne Øst, som er i PL 627, i mars. Vanndypet på borelokasjonen er 120 meter, og operatøren har hyret Ocean Rig –semien ”Leiv Eiriksson” til jobben. Riggen skal bore brønnen, og et potensielt sidesteg, i oppankret modus.

Når boret settes i bakken, tentativt i mars 2015, er formålet å undersøke om det finnes gass i Middle Jurassic Hugin -formasjonen.

Hovedbrønnen skal bores til en total dybde (TD) på 2.523 meter og logges, og skal underveis kalibrere dybden for top Hugin horisonten, rekognosere Hugin formasjons sektor, og påvise tilstedeværelse av hydrokarboner i denne seksjonen.

Det eventuelle sidesteget skal bores til et TD på 2.627 meter og logges. Denne brønnbanen skal rekognosere Hugin formasjons sektor, bore kjerneprøve av Hugin formasjonen og evaluere reservoarparametrene, påvise tilstedeværelse av hydrokarboner i denne seksjonen og bestemme høyden av kolonnen ved å bore til hydrokarbon – vann kontakten, samt å karakterisere både reservoar og fluid i hydrokarbonførende

Planlagt varighet for boreoperasjon er 119 dager med sidesteg og brønntesting.

Et eventuelt funn stort nok til kommersialisering, vil – avhengig av størrelse – være kandidat for en subsea tie-back enten til Skirne-ledningene for videre transport til Heimdal for prosess og eksport, eventuelt direkte kobling til Heimdal.

Rettighetshaverne for lisensen er: Total Norge E&P AS (operatør – 40 prosent andel), med Centrica, Det Norske og Faroe Petroleum som partnere med 20 prosent andel hver.

Forrige artikkel– Skroting av gamle rigger vil gi bedre tider
Neste artikkelBritiske prosjekter stopper opp

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR