Vil jakte tilleggsreserver til Garantiana til våren.,Total E&P Norge har søkt om tillatelse til operasjonlelle utslipp i forbindelse med boring av lete- og avgrensningsbrønn 34/6-3S (Garantiana), samt sidesteget 34/6-3A i lisens 554 .

LES OGSÅ: Bekrefter olje i Garantiana

Brønnen 34/6-3 S Garantiana 2 er lokalisert i lisens PL 554 i den nordlige delen av Nordsjøen, ca 185 km nordvest for Bergen. Vanndypet i området er ca 393m. Nærmeste felt er Visund som ligger ca 20km sørvest for Garantiana 2. Korteste avstand til kystlinje er 97 km og korteste avstand til fastland er 118 km.

Hovedformålet med lete- og avgrensningsbrønnen er å evaluere oljefunnet i Cook formasjonen som ble funnet med brønn 34/6-2 S . Det vil bli foretatt brønntest for å påvise at det er forbindelse mellom volum ved Garantiana 2 . Det vil tas ut 2 kjerneprøver fra Cook-formasjonen for å evaluere reservoaregenskapene i hydrokarbonførende lag. I tillegg vil brønnen gjøres dypere for å undersøke om det finnes hydrokarboner i Statfjord-formasjonen. Wireline logging og VSP vil bli kjørt for å vurdere høyden, for å redusere og for å gi kunnskap om reservoaregenskaper, både i hydrokarbon- og vannførende lag. Formasjonstrykkmålinger samt prøvetaking av væsker vil bli utført, både i hydrokarbonførende og vannførende lag, for å best kunne modellere væskenes oppførsel i reservoaret. For å oppfylle disse målene, vil brønnen bores til minst 100m under laveste væskekontakt.