Tre dødsulykker på to år: – Dette preger oss alle

Etter seks år uten dødsulykker på sokkelen, er industrien de siste to årene blitt rammet av tre ulykker der oljearbeidere har mistet livet:

  • 30. desember 2015 mistet et person livet om bord på COSL Innovator, da riggen ble truffet av bråttsjø.
  • 29. april 2016 mistet 13 personer livet da et helikopter på vei fra Gullfaks til Flesland styrtet ved Turøy.
  • 7. desember mistet én ansatt i Maersk Drilling livet i en ulykke på Maersk Interceptor på Tambar-feltet.

To av disse hendelsene, ulykkene på riggene COSL Innovator og Maersk Interceptor, hører inn under Petroleumstilsynets ansvarsområde.

– Dødsulykker, alvorlig hendelser og storulykker er forferdelig når det skjer. Slike hendelser preger oss alle, sier direktør Anne Myhrvold i Petroleumstilsynet til Petro.no

– Er det grunn til å være bekymret for sikkerheten på norsk sokkel?
– Det er grunn til bekymring når det skjer dødsulykker. Samtidig skal vi vite at det er mye bra arbeid som skjer for å øke sikkerheten og ta ned risikoen. Så dette er todelt; man må si at dette ikke er godt nok og samtidig verne om det vi får til.

Se intervju med Ptil-direktøren i videoen over!

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR