Statoil har tildelt Autronica en rammekontrakt på leveranse av brann- og gassutstyr samt servicearbeid på Statoil-installasjoner på norsk sokkel primært i tre år.

I tillegg har Statoil opsjon på å forlenge kontrakter med to ganger to år. Avtalen gjelder også engineering, studier, analyser og installering av denne type utstyr, skriver Autronica i en pressemelding.

Produkter som omfattes av avtalen er alle typer brannsystemer om inneholder røyk, ESD, flamme- og gassdetektorer. Selskapet skriver videre at dette vil medføre mye aktivitet innen oppgraderinger på norsk sokkel de kommende årene.

– Vi er stolte over at Statoil har valgt oss til sin avtalepartner og ser frem imot et godt samarbeid i årene framover, sier salgssjef Thor Egil Hafnor i meldingen.

Selskapet skriver ingenting om potensiell kontraktsverdi.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR