Statoil har inngått en treårig avtale med Songa Offshore om leie av riggen «Songa Delta». Kontrakten er verdt nær 2,267 milliarder kroner, og riggen skal brukes til hurtigutbygginger på norsk sokkel.

«Songa Delta». Foto: SONGA OFFSHORE

– Med hurtigutbygginger og standardiserte løsninger realiserer vi små funn som ellers ikke ville vært lønnsomme. å sikre borekapasitet er avgjørende for å gjennomføre hurtigutbygginger. Slik bidrar vi til å opprettholde produksjonsnivået på norsk sokkel, sier direktør for feltutvikling på norsk sokkel, Ivar Aasheim, i en pressemelding.

«Songa Delta» skal etter planen settes inn i produksjonsoppdrag for Statoil sommeren 2012. Riggen skal bore og komplettere brønner, og vil rask kunne gi bidrag til produksjon på feltene, skriver selskapet.

Direktør for anskaffelser i Statoil, Jon Arnt Jacobsen, er tilfreds med kontrakten.

– Vi er fornøyd med å sikre oss ytterligere én rigg fra Songa Offshore. Denne kontrakten adresserer ambisjonen vår om å holde oppe produksjonen på norsk sokkel.

I tillegg til den faste varigheten på tre år, inkluderer kontrakten også muligheten for en ettårig opsjon i etterkant av det definerte boreprogrammet. Kontrakten kan dermed bli utvidet fra tre til fire år. Tre års leie koster Statoil 400 millioner dollar, eller 2,267 milliarder kroner.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR