Det fastslår Ptil-direktør Anne Myhrvold under LOs olje- og gasskonferanse i Bergen torsdag.,Den norske modellen er kanskje viktigere enn noen gang i tider med kostnadskutt, er hennes budskap.

Myhrvold viser til Stortingsmelding 29 (2010-2011) som anbefalte en bred gjennomgang av HMS-reguleringen i petroleumsnæringen, inkludert å se på hvorvidt tre-partssamarbeidet er under press.

Som følge av meldingen ble et eget ekspertutvalg nedsatt. Den såkalte «Engen-rapporten» ble levert i august i fjor, og rapporten konkluderte med at det norske regimet i hovedtrekk er velfungerende og bør videreføres.

– Det har tatt lang tid å bygge opp den norske modellen. Nå må vi sørge for at kostnadspresset ikke river den ned, sier Myhrvold.

Analyser og dokumentasjon
Myhrvold trekker fram to områder hvor Petroleumstilsynet mener at det er mulig å få både sikkerhetsmessige og økonomiske gevinster: Risikoanalyser og dokumentasjon.

– Vi stiller spørsmål ved om alle analysene som gjennomføres er like formålstjenlige. Er selskapene mer opptatt av at risikovurderingen er gjennomført enn resultatet? Tilsvarende gjelder innenfor dokumentasjon. Mengden dokumentasjon som produseres i forbindelse med utbygging og drift av felt og innretninger på norsk sokkel, har økt dramatisk siden årtusenskiftet. Hvorfor produseres all dokumentasjonen? Mye av dette handler ikke om krav i regelverket, men om selskapenes interne dokumentasjonskrav.

– Vi tror at både risikoanalyser og all dokumentasjon som produseres må bli mer formålstjenlig. Dette vil bidra til økt sikkerhet og bedre bruk av ressursene, sier Myhrvold.

Forrige artikkelNye standarder for arktiske operasjoner
Neste artikkelRigg fra Iran til bunns i Gulfen

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR