Myndighetene har godkjent plan for utbygging og drift av Trestakk-funnet på Haltenbanken i Norskehavet. Investeringene er beregnet til 5,5 milliarder kroner, nær halvparten av opprinnelig anslag.

Det skriver Statoil i en pressemelding.

Trestakk ble funnet i 1986 og forventet utvinnbare volumer er 76 millioner fat oljeekvivalenter, i hovedsak olje. Trestakk skal knyttes opp til produksjonsskipet Åsgard A og planlagt produksjonsstart er i 2019.

På vegne av partnerskapet overleverte Statoil plan for utbygging og drift til d olje- og energiministeren 1. november i fjor. Kostnadene for utviklingen av Trestakk-funnet er nær halvert gjennom tidligfasen i prosjektet.

De første anslagene for å utvikle Trestakk lå på om lag 10 milliarder kroner. Ved konseptvalg i januar 2016 var kostnadene redusert til 7 milliarder.

Ytterligere forbedringer og tilpassinger av konsept fram mot investeringsbeslutning reduserte kostnadene til 5,5 milliarder kroner. I tillegg regner Statoil og partnerne med å ta ut betydelig mer olje enn først antatt.

Utbyggingen består av en bunnramme med en tilknyttet satellittbrønn. Det skal bores tre produksjonsbrønner og to gassinjeksjonsbrønner.

– Volumene fra Trestakk er en viktig bidragsyter for å kunne videreføre lønnsom drift av Åsgard A fram mot 2030. Det betyr også at vi kan ta ut mer av de opprinnelige volumene i Åsgard-feltet, sier Siri Espedal Kindem, områdedirektør for Drift Nord i Statoil.

Forrige artikkelIntet nytt er godt nytt for Songa
Neste artikkelStatoil planlegger hurtigutbygging av gassfunn

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR