StatoilHydro overleverte fredag ny plan for utvikling og drift av Troll-feltet som selskapet mener vil sikre den langsiktige forvaltningen av olje- og gassreservene i Norges største gassfelt.

Petro.no

– Vårt mål er å forvalte naturressursene på en optimal måte gjennom en helhetlig utvikling av Troll-feltet og det omkringliggende området, sier StatoilHydros direktør for reserve- og forretningsutvikling på norsk sokkel, Hege Marie Norheim i en pressemelding.

Norheim legger til at feltet har siden oppstarten vært i kontinuerlig utvikling, og StatoilHydro nå gjør Troll mer robust for å møte fremtiden.

– StatoilHydro vil som operatør for både Troll Gass og Troll Olje arbeide for å ivareta den langsiktige utviklingen av vårt største olje- og gassfelt på en best mulig måte, sier hun.

Den nye planen har en investeringsramme på nærmere ti milliarder kroner, og omfatter et nytt anlegg for gassinjeksjon for økt oljeutvinning på Troll B-plattformen, en ny rikgassrørledning på 36 tommer fra Troll A-plattformen til Kollsnes gassanlegg – inkludert modifikasjoner på Troll A og mottaksanlegget på Kollsnes – og utskiftning av produksjonsrør i gassbrønnene som går opp til Troll A i Troll Øst-området.

StatoilHydro legger til at de sistnevnte rørene får en større diameter, noe som gir lavere trykkfall og økt produksjon fra brønnene. Gevinsten av gassinjeksjon på Troll Vest vil være en reserveøkning på 17 millioner fat olje.

Etter planen skal arbeidet med offshoremodifikasjonene begynne i løpet av 2008. Anlegget for gassinjeksjon skal være på plass ved årsskiftet 2010/2011. For å opprettholde daglig produksjonskapasitet av gass, vil den nye rikgassrørledningen være i drift i 2011, melder selskapet.

– Den nye utbyggingsplanen gir en helhetlig beskrivelse av våre planer for oljeutvinningen på Troll og legger grunnlag for lønnsom oljeproduksjon fram til etter 2030. Dette gir også økte produksjonsmuligheter for felt i nærheten, siden vi vil ha prosesseringskapasitet tilgjengelig i en lengre tidsperiode enn tidligere antatt, sier Norheim.

Troll er Norges største gassfelt, og planen legger til rette for at feltet skal kunne opprettholde et gassproduksjonsnivå på 120 millioner standard kubikkmeter om dagen fram til det blir behov for ytterligere kompressorkapasitet på grunn av trykkfall i reservoaret, mener StatoilHydro.

Statssekretær i Olje- og energidepartementet, Geir Pollestad, sier i en melding at han ser med glede på at StatoilHydro nå tar et viktig skritt i videreutviklingen av Trollfeltet.

– Dette er vårt klart største gassfelt, men også et oljefelt. Planene StatoilHydro nå har lagt fram for departementet er resultat av et godt arbeid med å videreutvikle oljeutvinningen fra Trollfeltet, sier Pollestad i meldingen.

StatoilHydro er operatør for utbyggingen. Med seg på lisenslaget har selskapet Total E&P Norge, Petoro, ConocoPhillips Norge og Norske Shell.

Forrige artikkelNorge inn i samarbeid om havvindmøller
Neste artikkelFiskebåt får bli – Oljedirektoratet innrømmer tabbe

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR