Økt produksjon av skiferolje nulles ut av lavere tradisjonell produksjon, mener ekspert.

Skiferoljerevolusjonen i USA har ført til bekymring for et globalt oljeprisfall. Men Financial Times-redaktør Javier Blas tviler på at oljeprisen vil stupe, skriver DN.no .

– Norge trenger ikke bekymre seg for oljeprisen, De mest pessimistiske ser oljeprisen ned mot 80 dollar. Jeg kan ikke se at oljeprisen vil gå rett ned, og ser ikke en oljepris under 90 dollar de neste årene, sier Blas.
Blas, som har vunnet flere priser for sin dekning av oljemarkedet, mener skiferoljen har hatt liten påvirkning på oljeprisen. Han peker på at den samlede nedgangen i oljeproduksjon fra OPEC-landene og Nordsjøen er på 3,5 millioner fat daglig – nøyaktig det samme som økningen i produksjon av skiferolje fra USA.

Man ikke kan se på oljeproduksjonen til ett enkelt land når man vurderer konsekvensene av amerikansk skiferoljeproduksjon. Man må se på den globale produksjonen, som gir et helt annet bilde, mener Blas ifølge DN.no.

Han trekker imidlertid frem unntak. Nigeria har for eksempel eksportert 75 prosent mindre olje til USA enn tidligere etter skiferoljerevolusjonen.