Arbeidsledigheten fortsatte å synke i april, men nå tror fagøkonomene at bunnen er nådd.,NTB

38.800 personer er i april registrert som helt arbeidsledige hos Nav. Dette utgjør 1,6 prosent av arbeidsstyrken, og er en nedgang på 18 prosent fra samme måned i fjor. Samtidig viser statistikken at det er flere personer på arbeidsmarkedstiltak.

– Apriltallene bekrefter at det fortsatt er sterk etterspørsel etter arbeidskraft. Samtidig er det nå en større andel av de arbeidsledige som får bistand fra Nav til å kvalifisere seg til nytt arbeid, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie.

Ledige snekkere
Det har vært en nedgang i ledigheten for de fleste yrkesgruppene siden april i fjor. Størst er nedgangen blant barne- og ungdomsarbeidere med 26 prosent.

Men ledighetstallene viser at byggebransjen går tregere. I bygge- og anleggsyrkene ble det bare en nedgang på 4 prosent i ledigheten, og blant snekkere og tømrere har arbeidsledigheten steget med 21 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Utviklingen de siste månedene tyder på at nedgangen i arbeidsledigheten innen bygg og anlegg skyldes en opptrapping av arbeidsmarkedstiltakene.

– Påvirker ikke renta
Ifølge Nav har tallet på nye ledige stillinger gått litt ned, mens tallet på nye arbeidssøkere har økt litt de siste månedene.

– Samlet sett indikerer dette at ledigheten er nær bunnen og at vi kan stå
overfor et omslag i arbeidsmarkedet i månedene som kommer, sier seniorøkonom Knut A. Magnussen i DnB NOR.

Han mener at ledighetstallene neppe betyr noe nytt i forhold til Norges Banks vurderinger om rentenivået.

– Sentralbanken venter at bunnen for ledigheten nås i år og dette bekreftes av tallene fra Nav. Dersom det blir et omslag i arbeidsmarkedet, tilsier det et mindre behov for stram pengepolitikk fremover. Vi tror derfor at rentetoppen er nådd, sier Magnussen.

Heller ikke makroøkonom Bjørn-Roger Wilhelmsen i First Securities tror renten vil bli påvirket av ledighetstallene.

– Dette er akkurat slik Norges Bank har ventet, og kommer ikke til å ha noe effekt på rentesettingen, sier Wilhelmsen til TDN Finans.

Fornøyd statsråd
Rogaland og Sogn og Fjordane har den laveste ledigheten med en arbeidsledighet på 1,0 prosent av arbeidsstyrken. Finnmark har det høyeste ledighetsnivået med 3,2 prosent av arbeidsstyrken.

– Jeg er fornøyd med at arbeidsledigheten fortsatt er lav. Spesielt gledelig er det at tallet på langtidsledige fortsetter å synke, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap).

Forrige artikkelOljestreik i Nigeria over
Neste artikkelOljefunn utenfor Angola

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR