Den nye Statnett-sjefen, Auke Lont (50), føler seg helt sikker på at det blir en økt utbygging av kjernekraft i Europa i årene som kommer.,NTB

Det gjelder også Tyskland. Det vil være umulig å vedta en sterk reduksjon i CO2-utslippene uten å ty til mer kjernekraft, sier Lont.

Bruk av kjernekraft og gass i kraftproduksjonen i Norge er et spørsmål han videresender til politikerne.
– Kraftbalansen i Norge er ikke så anstrengt at det er nødvendig å tenke kjernekraft umiddelbart her i landet, sier han.

Lont er født og oppvokst i Nederland, men har bodd i Norge siden 1981. Dermed har Norge i løpet av noen få måneder både fått en kraftkabel mellom Norge og Nederland – NorNed-kabelen – og nå også Statnett-sjef fra Nederland.

Innbringende
På sine nettsider skryter Statnett av at NorNed-kabelen har fungert over all forventning. 2,1 milliarder kilowattimer strøm er sendt gjennom kabelen siden mai – det aller meste fra Norge til Nederland. I pressen er man mest opptatt av hvordan denne kabelen påvirker prisene på strøm her hjemme. Noen beskylder Statnett for å være mer opptatt av å tjene mest mulig penger enn å sikre abonnentene i Norge sikker strømforsyning til en rimelig pris. Flere kabler til utlandet betyr at vi nærmer oss et europeisk prisnivå på strøm, erkjenner selskapet.

– Det jeg er sikker på i denne sammenheng er at vi gjennom NorNed-kabelen og andre kabler til utlandet øker verdiskapningen av norske vannkraftressurser, sier Lont.

Han mener det er en vinn-vinn-situasjon som gir sikrere kraftforsyning på begge sider av kabelen.

Nettleiesjef
I stillingen som Statnett-sjef blir Auke Lont også sjef for nettleien, som det norske folk har et minst like anstrengt forhold til som kringkastingslisensen. Forskjellen er at kringkastingslisensen er lik for alle, mens nettleien varierer mye fra kommune til kommune.
Lont vil foreløpig ikke ha noen sterk oppfatning av de regionale forskjellene på nettleien. Tross alt er det en stund til at han overtar roret i Statnett. Derimot er han helt klar på at det ligger noen utfordringer for Statnett i å skaffe sikker strømforsyning internt i Norge.

Den nye Statnettsjefen liker å vandre i norske fjell, og der har han rett som det er krysset skjemmende kraftgater. Han innser at dette ikke er bra, men mener at det er noen konsekvenser som følger med det å ha sikker tilgang på strøm.

I øyeblikket er det Midt-Norge som er i en kraftig underskuddssituasjon, og folk i Midt-Norge må betale en betydelig høyere strømpris enn i resten av landet som en følge av at regionen er etablert som eget prisområde. En kraftgate fra Sogn til Sunnmøre vil gjenopprette balansen. Et krav om kabling i stedet for skjemmende kraftgater over sårbare fjellområder vil den nye Statnett-sjefen foreløpig ikke kommentere.

Bred bakgrunn
Auke Lont er utdannet sosialøkonom og har hatt flere stillinger innenfor naturgass i Statoil. Han ble direktør for Naturkraft da selskapet ble opprettet i 1994. Etter dette var han direktør for Nordisk Energi i Statoil i fire år før han ble administrerende direktør i analyseselskapet Econ Pöyri.

Statnett, som han nå overtar ledelsen av, ble opprettet så sent som årsskiftet 1991/92. Statnett har ansvaret for et landsdekkende sentralnett for overføring av strøm og den norske delen av ledninger og kabler mellom Norge og utlandet. Statnett har 700 ansatte og hovedkontoret ligger i Oslo.

Konsernsjef Odd Håkon Hoelsæter har vært Statnetts sjef siden selskapet ble opprettet. Han søkte i fjor om å fratre fra årsskiftet 2008/09 og går over i pensjonistenes rekker.

Forrige artikkelVerden vil kjøpe mindre olje
Neste artikkelEU-politikere vil ha Arktis-traktat – Norge sier nei

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR