TTS Marine har sendt en stevning for Ability Drillings datterselskaper til Stavanger Tingrett i dag, for å få en fastsettelsesdom på at hevingen av en kontrakt mellom TTS Marine og Ability Drilling er ugyldig.

Ability Drilling ASA gikk tidligere i år konkurs, og i kjølvannet av konkurssaken ble det stridighet mellom TTS Marine og Ability Drilling knyttet til rettighetene på flere landrigger Ability Drilling hadde bestilt fra TTS Sense. I den forbindelse ble det reist et krav mot TTS Marine og TTS Sense på over 480 millioner kroner.

Ifølge en børsmelding fra TTS Marine kom kravet på grunn av en påstått heving av kontrakten for leveranse av de omstridte landriggene.

– TTS sin klare oppfatning, etter en grundig gjennomgang av saken, er at kravet mangler både faktisk og rettslig grunnlag. Kravet er derfor som tidligere meldt avvist, skriver TTS Marine i en børsmelding, og viser til at konkursboet ikke har tatt rettslige skritt for å forfølge kravet. Derfor vil nå TTS Marine få klarhet i saken gjennom en fastsettelsesdom om at hevingen av leveransekontraktene er ugyldig, melder selskapet.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR