Petroleumstilsynet har gitt Tullow samtykke til å bore letebrønn 16/5-6 Rome i Nordsjøen. Borestart er ventet i midten av juni.

16/5-6 Rome ligger i PL 776 i Nordsjøen, ca 37 km sørøst for Edvard Grieg-feltet, rundt 30 km sør forJohan Sverdrup-feltet og 161 km til nærmeste punkt på land, som er Utsira. Havdypet er 100 meter.

Brønnen skal bores med den halvt nedsenkbare boreriggen «Borgland Dolphin.» Forventet borestart
for er medio juni 2016. Tullow har tidligere også fått Oljedirektoratets tillatelse til å bore brønnen.

Primærmålet for brønnen er å påvise hydrokarboner i Draupne formasjon av øvra Jura alder, prognosert til 2191 m TVD RT (målt fra riggens boredekk). Forventet hydrokarbonfase er olje. Basert på reservoaregenskapene er Luno II valgt som referanseolje.

Boretiden er estimert til totalt 30 døgn ved tørr brønn og 39 dager ved funn. Dette inkluderer «venting på vær».

Det er ikke planlagt boring av sidesteg eller gjennomføring av brønntest. Ved mulig kommersielt funn vil brønnen bli midlertidig tilbakeplugget for eventuell kjøring av brønntest på et senere tidspunkt. Ved tørrhullstilfelle vil brønnen bli permanent tilbakeplugget. Planlagt totalt boredyp er 2400mTV RKB.

Tillatelsen ble tildelt i februar 2015 i forbindelse med Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO 2014).

Tullow Oil er operatør av lisensen med (40 prosent). Concedo ASA, Wintershall Norge AS
og Petoro AS er lisenspartnere med henholdsvis 20 prosent eierandel hver.

16/5-6 Rome.

Forrige artikkelAirbus-helikoptre får flyforbud
Neste artikkelBP må ut med over NOK 1 milliard til etter Deepwater Horizon

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR