To småbarnsforeldre som er ansatt i ConocoPhillips og jobber på Ekofisk får lov til å redusere sin stilling med 50 prosent og dermed stå over annenhver offshoretur.

Det er konklusjonen etter at sakene har vært oppe i Arbeidstilsynets tvisteløsningsnemd.

Dette ifølge Ekofiskkomiteen, fagforeningen for ansatte i ConocopPhillips.

2-10-turnus
Sakens kjerne er at to elektrikere på Ekofisk ønsket å redusere sin arbeidstid til 50 prosent for en periode begrunnet i behovet for omsorg for barn under 10 år.

Sentralt i saken står spørsmålet om en slik stillingsreduksjon fører til vesentlig ulempe for arbeidsgiver.

Ifølge sakdokumentene, som er offentliggjort i anonymisert versjon, har begge de ansatte fått tilbud om redusert stilling på land. Et tilbud de ikke ønsket å benytte seg av.

Arbeidsgiver mener videre at en slik stillingsreduksjon offshore vil gi for lange friperioder, som igjen vil svekke både jobbutførelsen og sikkerheten.

«Videre vil stabile arbeidslag brytes opp og den kollektive kunnskap disse har om eget ansvar reduseres. For det tilfelle at det gis redusert arbeidstid for to ansatte i samme skift vil virkningene forsterkes ytterligere», heter det i arbeidsgivers anførsler i saken.

To ansatte, én stilling å erstatte
De to kollegene har i forkant av søknadene samarbeidet og tilrettelagt for bedriften slik at de til sammen fyller 100 prosent stilling.

Tvisteløsningsnemda anser dette som positivt, men det har ikke vært avgjørende for konklusjonen:

«For det tilfelle at A og hennes kollega til sammen dekker en full stilling, vil den ledige stillingen kunne dekkes fullt av en person, uten endring av rotasjoner eller transport til og fra installasjonen. Dette vil etter nemndas syn også langt på vei avhjelpe de ulemper som følger av opplæring, logistikk og sikkerhet».

– Foreligger ikke vesentlig ulempe
Tvisteløsningsnemda er klare på at det er fullt mulig å tilrettelegge for redusert arbeidstid offshore:

«I denne saken har arbeidstaker fått tilbud om redusert arbeidstid på land. Nemndas flertall har ikke gjort noen nærmere vurdering av tilbudet, da den har kommet til at det uansett ikke foreligger vesentlig ulempe ved å innvilge redusert arbeidstid i As ordinære stilling.»

Ifølge Ekofiskkomiteen valgte ConocoPhillips å forholde seg til konklusjonen fra nemda. 

Forrige artikkelCOSLInnovator borer Luno II-avgrensning
Neste artikkelSlik vil Eldor bruke kunstig intelligens til å styre oljeproduksjonen

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR