Sesa Sterlite, Africa Israel Investments og Danya Cebus ekskluderes.

Finansdepartementet har besluttet å utelukke selskapene Sesa Sterlite, Africa Israel Investments og Danya Cebus fra SPU.

Finansdepartementet mottok i fjor en tilrådening om å utelukke selskapet Sesa Sterlite fra Statens pensjonsfond utland (SPU). Tilrådingen bygger på en tidligere tilråding om å utelukke selskapet Vedanta Resources Ltd. (Vedanta) og to av dets datterselskaper, som har virksomhet i India. Finansdepartementet fulgte Etikkrådets tilråding om å utelukke Vedanta og de to datterselskapene i 2007.Sesa Sterlite er et nyetablert datterselskap av Vedanta.

Grove brudd på menneskerettigheter
Etikkrådets vurdering er at den aktuelle virksomheten i India, og som per i dag drives gjennom Sesa Sterlite, innebærer en uakseptabel risiko for alvorlig miljøskade og grove brudd på menneskerettigheter. Etikkrådet har jevnlig oppdatert sin vurdering av Vedanta og grunnlaget for utelukkelse anses fortsatt å være til stede. Finansdepartementet har i tråd med Etikkrådets tilråding besluttet at Sesa Sterlite utelukkes fra SPUs investeringsunivers, samt å opprettholde utelukkelsen av Vedanta.

Finansdepartementet mottok videre 1. november en tilråding fra Etikkrådet om å utelukke selskapene Africa Israel Investments og Danya Cebus fra SPU som følge av medvirkning til alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner gjennom byggevirksomhet i Øst-Jerusalem. Selskapene var utelukket i perioden august 2010 til august 2013 på bakgrunn av tilsvarende virksomhet. Finansdepartementet har besluttet å følge Etikkrådets tilråding.

Finansdepartementets endelige beslutning om utelukkelse skjer på bakgrunn av tilrådinger fra Etikkrådet. Departementet har ikke på selvstendig grunnlag vurdert alle enkeltheter i tilrådingene, men finner det tilstrekkelig godtgjort at investeringer i overnevnte selskaper vil utgjøre en uakseptabel risiko for brudd på retningslinjene for observasjon og utelukkelse.

Forrige artikkelEMGS med Apache-kontrakt
Neste artikkelOppsigelser hos Westcon

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR