Statoil
Statfjord C
I forbindelse med arbeid på rørdekk snublet og falt en person i plast som var pakket rundt en trepalle. Personen ble sendt i land for undersøkelse av arm dagen etter. Det ble ikke påvist brudd, men muskulære skader i underarm og vedkommende ble sykmeldt en uke.

Statoil
Mongstad
Kl.01:24 fikk kontrollrom inn melding fra 3 flammedetektorer i området rundt en pumpe med selvantennelig olje. Operatør kom på plass og aktiverte overrisling. Lekkasje stoppet og brann slukket når elektriker la pumpen ut elektrisk. Brannen varte i ca 4 min, høyde på flammene var ca 2 m. Medie i pumpen er LGO(diesel), temperatur er 240 gr C. Lekkasjestedet var i pumpetetning og antatt trykk er ca 2-3 bar. Hendelsen ble varslet via nødtelefon, og beredskap 1. linje ble mobilisert, skumla området, pumpe avstengt. Hendelsen påvirket ikke driften av anlegget som nå driftes med standby pumpe.

Statoil
Byrding/Scarabeo 5
Søndag 2.april kl.18:55 fikk en boredekksarbeider (IP) klemt 2 fingre ved arbeid på boredekk. Dette skjedde ved uttrekking av borestreng fra brønnen. Strengen var fylt med slam, og en «mud bucket» ble brukt for å samle opp slammet som kom ut av strengen ved frakobling av rørene. På grunn av en liten skjeivhet i arrangementet som styrer mud bucket inn i brønnsenter og rundt borerørskoblingen, ville IP i dette tilfelle styre mud bucket inn på strengen. IP holdt mud bucket i 2 håndtak, et på hver halvmåne av bucket. Mud bucket beveget seg framover, men traff ikke inn på røret, men på siden av røret, med det resultat at finger 2 og 3 på høyre hånd ble klemt mellom håndtak og borerør. IP brukte verneutstyr, inkludert hansker. IP besøkte Medic, som iset ned fingrene. IP kunne bevege fingene så vidt. I samråd med vaktlege ble det enighet om å ta en ny vurdering av skaden neste morgen. Dagen etter ble det enighet om å sende IP inn til røntgenundersøkelse, som konstaterte brudd i begge fingrene. IP ble sykemeldt.

Eni
Scarabeo 8

During Anchor recovery operations on Bonè, the Anchor handling vessel (AHV) KL Sandefjord was connected to No 7 anchor chain and was at the stop position. The AHV KL Sandefjord was heaving on the chain to deck ready for disconnection of the Pre-laid chain. During this operation, tension on both No 7 anchor winch and the AHV winch was approximately 80 tons. After approximately 57m were paid out by the winch operator, there was loud ‘bang’ and at this point the chain was found to have parted. Tension in the line dropped to zero. The winch operator immediately stopped the winch, the SCA8 bridge was informed that tension was lost on No 7, who relayed this to the AHV KL Sandefjord. Accordingly, instruction to cease anchor handling operations was given. All checked and no injuries. The driving position is a separate area within the anchor winch house. The condition of the winch and controls was assessed and no damage reported.

Eni
Goliat FPSO
Generell plattform alarm aktivert med indikasjon på vann tåke utløsning i cargo pumperom. Ingen indikasjon på røyk eller flamme. Alle mønstrer ihht alarminstruks. Brannlag får tillatelse til å entre området og bekrefter at det ikkje er røyk eller brann i området. Videre investigering viser at det var arbeid pågående på vann tåke skidden som har utløst en utilsiktet alarm. Saken vil bli videre etterforsket for å finne direkte årsak og vil bli behandlet i Synergi.

Norske Shell
Ormen Lange
Under utførelse av isolasjonsarbeid skulle en operatør kutte strips rundt bend for å se om han hadde riktig materiale. Han hadde feil vinkel på kniven og kuttet seg rett over høyre kne. IP ble hentet av sykebil og kjørt til Aukra legekontor for behandling hvor det ble sydd 5 sting. IP ble sendt tilbake på jobb.

Statoil
Gullfaks B
Generell alarm ble utløst med tilhørende PA melding. Beredskapsorganisasjonen mønstret og resterende personell gikk til livbåtene. Situasjonen ble sjekket, og det var ingen reel hendelse. Årsak til alarm: heat detektor i blackstart compressor hood slo inn. Dette skjedde ved frakobling av en midlertidige container som var i bruk for brønntjenester. En feil i Autoronica panel i brann og gass systemet medførte at frakobling av brønntjenester sin midlertidige container, ga signal om brann i blackstart compressor hood. Anlegget ble ikke nedstengt. Situasjonen ble avblåst når alt personell var opptelt (POB kontroll). Kl. 20:10.

Statoil
Troll/Songa Equinox
Riggen mønstret pga av HC detektor i styrbord pipe kran fikk I/O feil og gikk i negativ verdi. Beredskapslagene sjekket ut detektoren i felt før mønstring ble avsluttet kl 16:28. Tekniske systemer som ESD 1 ble automatisk aktivisert som designet og brønn klargjort for innstengning.

ConocoPhillips
Eldfisk/Maersk Innovator
During drilling of 6-1/2 section @ 18,815 ft. MD, driller observed slight gain in mud pit. BOP was closed and 6 bbls gain was recorded. Well observed for 35 mins. and both SICP/SIDPP stabilized @ 725 psi. Appropriate kill mud was weighed up and circulating influx (consisting of water and max 4% gas) out was commenced by using “Drillers method”. Stopped pumping and observed well. Zero pressures. Open BOP and flow check, well stable. Circulate BU prior to continue drilling. Well incident reviewed internally and classified as Green 3.1.1 according to relevant guidelines.

Listen er basert på varsler om uønskede hendelser til Petroleumstilsynet. Informasjonen er gjengitt uten endringer og er derfor selskapenes egne beskrivelser av hendelsene.

Her er uhellene fra uke 13!
Her er uhellene fra uke 12!
Her er uhellene fra uke 11!
Her er uhellene fra uke 10!
Her er uhellene fra uke 9!
Her er uhellene fra uke 8!
Her er uhellene fra uke 7!
Her er uhellene fra uke 6!
Her er uhellene fra uke 5!
Her er uhellene fra uke 4!

Forrige artikkelNå er OMV-kontrakten i boks
Neste artikkelCara-studier til TechnipFMC og Aker

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR