Statoil
Askeladden/Gullfaks
27. mars
I forbindelse med avblødning av trykk i WOCS line ble det registrert gass i returtank på WOCS unit. Generell alarm ble automatisk utløst og personell mønstret. Ventil i WOCS enhet ble raskt lukket og gass stanset. Situasjon ble normalisert etter 4 min. Risiko for gass I MWOCS returtank var kjent og modifikasjon for å ventilere eventuell gass til sikkert område er meldt inn.

Point Resources
Jotun A
28. mars
Strømbrudd på Jotun A og Jotun B i forbindelse med stopp av lavtrykkskompressor for å utbedre en driftsforstyrrelse. Nødgenerator startet umiddelbart. Normal strømforsyning gjenopprettet 15:45. Kontroll-, F&G og ESD systemene var operative i hele perioden.

Statoil
Veslefrikk
29. mars
Det oppstod en teknisk feil i sirkulasjonspumpe 13-PB05 for brønnhydraulikkolje på kjellerdekk på VFA . Sirkulasjonspumpen er montert på brønnhydraulikkoljetank 13-WV01. Pumpen er en wilden membranpumpe. Lekkasjen oppstod i membran til pumpen. Olje rant ut fra pumpen og til sjø gjennom grating. Lekkasjen ble avdekket ved at Sentralt kontrollrom fikk lav alarm på tank. Anslått mengde til sjø er 190 liter. Produktnavn: HydraWay HVXA 15, klassifisert som et svart kjemikalie på miljø.

Statoil
Gudrun
29. mars
Utilsiktet utløsning av Inergen brannslukkegass i traforom C (Strøm til eksport pumpene). Systemet er satt opp med 2X100% Det er nå brukt 1X100%. Hendelsen ble utløst av personell som jobbet i Inergen skid.

Statoil
Heidrun
29. mars
Etter endt skift var person på vei ned trapp mot D11 øst, da IP tråkket over før siste trinn i trapp ned mot nedre dekk. Etter sjekk hos sykepleier, ble IP sendt med SAR til land, der ble det senere ble avdekket brudd i ankelen. 

Statoil
Oseberg B
1. april
Radioaktiv kilde sitter fast i brønn. Under boring av 8-1/2″ hullseksjon i brønn nr. 30/9-B-24 C satte borestrengen seg plutselig fast etter at det ble boret inn i en forkastning. Det ble utført forsøk med slagrør (jar) for å få strengen løs, men denne feilet etter kort tid, og det er derfor ikke mulig å få løs strengen. Videre plan er å skyte av borestrengen og komplettere den gjenværende delen av brønnen over fisken. Bunnhullsstrengen som blir værende igjen i brønnen inneholder LWD (Logging While Drilling) utstyr med to radioaktive kilder. Kildene fra angjeldende leverandør er montert i sideveggen på loggeutstyret, slik at det ikke er noen teknisk mulighet for å hente disse opp. De radioaktive kildene vil bli isolert av med en sementplugg etter at strengen er skutt av. I tillegg vil det bli utført nok en sementjobb på oversiden når 7″ liner skal sementeres.

Wintershall
Brage
30. mars

Utstyrssvikt ifm ROV-operasjon fra installasjonen medførte utstlipp av 12 liter hydraulikkolje. Hydraulikkoljen er vurdert som «svart» ift miljø.

ConocoPhillips
Eldfisk
28. mars
I forbindelse med kjøring av kran falt en skinne fra kranen ned på dekk. Området som skinnen falt ned i var avsperret. Ingen var i umiddelbar nærheten av eller eksponert for den fallende gjenstanden. Fallhøyden var 12 meter og vekt på skinne var 1,9 kg.

Lundin
Edvard Grieg
28. mars
Personskade inntraff under kartlegging av elektromagnetisk feltstyrke på EG-installasjonen. Måleinstrumentet ble festet til et kamerastativ og holdt i forskjellige avstander fra en NDB-antenne som står montert på toppen av boligkvarteret. Grunnet kraftig vind ble armen støttet mot rekkverket for å få stabile målinger, og ved en anledning kom bar hud i kontakt med strukturen med påfølgende utladning av statisk elektrisitet via hånd til struktur. Dette resulterte i antydning til brannskade. Ingen medisinsk behandling var påkrevd utover observasjon. EKG ble rutinemessig utført iht. prosedyre for strømhendelser, selv om det ikke forelå mistanke om strømgjennomgang. Vaktlege ble også konsultert iht. prosedyre.

Statoil
Oseberg Øst
29. mars
Ifm boring av 12 1/4″ seksjon i brønn E-15 B, oppstod det en lekkasje i mud-slange fra standpipe til top drive. Lekkasjen oppstod umiddelbart etter downlink til BHA med pumperate på ca 3800 liter/min og varte i ca. 2 min før den ble oppdaget. Lekkasjen medførte søl av oljebasert boreslam i ca 2,5 minutt på omkringliggende områder på plattform, samt et begrenset volum* til sjø. Lekkasjen medførte også at lagerfartøyet Rem Hrist ble tilsølt. Største del av pumpet volum gikk inn i borestrengen med retur til lukket system. Hendelsen medførte 12,2 t nedetid på boring, samt kontrollert nedstenging av produksjon. Utslipp til sjø er estimert til ca, 200 liter av type Oljebasert borevæske 1,55 sg Versatec.

Statoil
Statfjord B
2. april
Oppheng av TV hvor det hadde bygd seg opp spenning. Berøringsspenning skjedde når elektriker tok i brakett og TV samtidig. Det ble målt 102V spenning. Måling med ampermeter viste 0A i utslag. Elektriker ble sjekket av sykepleier og i samråd med vakthavende lege og gjeldende prosedyrer/rutiner sendt til land for sjekk. Ble raskt sjekket ut og ingen skade påvist.

Statoil
Åsgard B
29. mars
Hendelsen skjedde i mekanisk verksted på Åsgard B. Involvert person benyttet en båndsliper for sliping av et flattjern. Personen fikk lillefinger og ringfinger inn i båndsliper. Personen gikk umiddelbart til sykepleier for behandling, og ble deretter sendt med rutehelikopter til Kristiansund for videre utredning og behandling hos legevakt. Disse undersøkelsene avdekket ingen alvorlige brudd eller skader.

Lundin
Leiv Eiriksson
4. april
Generell alarm trigget av automatisk aktivering av røykdetektorer i propellrom i babord søyle. Mønstret personell i henhold til plan. Brannlag/røykdykkere sendt til åsted. Liten ferskvannståke ble observert komme fra gummi under drillvannspumpen i propellrommet.

Plan fremover: Reparere drillvannspumpen. Verifisere at ikke noe utstyr er ødelagt av vanntåken.

Statoil
Åsgard B
29. mars
Hendelsen skjedde idet involvert person skulle ned gjennom et «mannhull» i modul C-10 på Åsgard B. Personen heiste seg ned gjennom «mannhullet» og fikk en vridning i skulderen. Personen hadde alternativt arbeid de tre påfølgende skift. Personen ble sendt inn med rutehelikopter mandag 02.04.18 for videre undersøkelse og behandling.

Eni
Goliat
5. april
Gassdetektorer utløst i hovedgeneratorens gassturbin kl 20.12. Nedstegning og trykkavlastning iht nedstegningsfilosofi. Området klarert 21.01. Alt personell mønstret, POB (119). POB kontroll kl 20.25. Nødgenerator startet som den skulle. Normalisering startet kl 21.06. Andre linje demoblisert kl 21.20. Hendelsen oppstod under drivstoffskifte på turbinen (driver) til hoved generator (fra diesel til brenngass). Lekkasjen skyldes at fleksible drivstoffslanger tilknyttet selve turbinen har løsnet. Årsaken til dette må vi komme tilbake til.

Aker BP
Tambar/Maersk Interceptor
1. april
Søndag 1. april 2018 ble det funnet en aluminiumsbrakett på havbunnen i forbindelse med ROV survey for flytting av Maersk Interceptor fra Tambar. Aluminiumsbraketten ble identifisert som festebraketten mellom aviation warning light (AWL) og solcellepaneler plassert i toppen av styrbord legg. Braketten veier 4 kg, fallhøyden til nærmeste dekk (hoveddekk) er 84 m. Hendelsen vil bli fulgt opp i henhold til Aker BP og Maersk sine styringssystemer.

Statoil
Norne
5. april
Lekkasje av inntil 50 liter skummiddel RF-1 ved helidekk pga feil på ventil. Det var lagt frem brannslange fra hydrant til habitat ifm sveising i habitat. Både brannvann- og skumventiler var åpnet inn på slangen, skumsystemet ble da trykksatt. En mindre lekkasje i avstengningsventil til helidekk medførte at skum kom ut av brannkanoner på helidekk. Lekkasjen ble observert av helidekkspersonell ifm daglig kontroll av områdene. Skummiddel RF-1 er kategorisert som rødt på ytre miljø, med andel 0.1-1% rødt stoff. Beregnet forbruk inntil 50 liter RF-1. Lekkasjevolumet er så lite at vi ikke kan måle det på tankene om bord, volumet er anslått konservativt. Hele lekkasjevolumet er gått som utslipp til sjø, da det ikke er oppsamling i aktuelt område.

Forrige artikkelStatoil selger seg ut av britisk oljefelt
Neste artikkelDette er Rosneft sine ambisjoner på norsk sokkel

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR