Statoil
Oseberg C
7. april
Mindre utbrudd av omgangssyke – diare på OSC. 07.04.2018 brøt det ut mage/tarmsykdom på OSC. Pr. 07.04 klokken 20:00 har totalt 7 personer vært syke og er isolert på lugar. Sykdomsforløpet tegner til å være kortvarig. Beredskapsledelsen har sammen med øvrig ledelse og faglig ansvarlig lege hatt møter og kontakt med fokus på ivaretakelse av rammede, samt proaktive tiltak for å hindre videre spredning. Utbruddet har så langt ikke redusert beredskapsorganisasjonen om bord.

Aker BP
Skarv
8. april
Under trening med MOB båt på sjø oppsto det brann i båtens styrbord motor. Slukking i motorrom ble utløst av mannskapet. Beredskap ble mønstret på Skarv og den andre MOB båten ble sjøsatt for å plukke opp mannskap på 3 personer. Ingen personer ble skadet i hendelsen.

Point Resources
Jotun A
Statoil OPC varslet Jotun A om at et ukjent fartøy hadde endret kurs og styrte mot Jotun A. Da det ikke ble oppnådd forbindelse med fartøyet på kollisjonskurs, ble et logistikkfartøy i området sendt for å prøve å få kontakt. Dette er i tråd med rutinene til Områdeberedskap som Jotun A er dekket av. Jotun A slo generell alarm, mønstret personell til livbåtene og fulgte den aktuelle beredskapsplanen. Logistikkfartøyet brukte lyskastere mot broen og kalte på fartøyet på kollisjonskurs over samband. Det ble ikke oppnådd radiokontakt med skipet på kollisjonskurs. Fartøyet på kollisjonskurs endret sin kurs og passerte Jotun A med ca. 1,3 NM klaring.

Eni
Goliat
10. april
Trafikkhelikopter S92 LN-ONI fra Bristow, rutenr. BHL 602, med 17 passasjerer og 2 piloter returnerte til Hammerfest iht. prosedyre etter lynnedslag i maskinen. Helikopteret tok av fra Hammerfest kl. 09.00 og returnerte kl. 09.34. Ved retur i Hammerfest fikk alt personell tilbud om debrief fra pilotene samt tilbud om oppfølgning fra Eni Norge. Helikopteret er satt på bakken i påvente av teknisk gjennomgang. Personellet vil fly ut til Goliat med ny maskin i morgen. Hendelsen har ingen påvirkning på Eni Norges beredskap.

Statoil
Oseberg
9. april
I forbindelse med fritidsaktivitet (fotball) i trimrommet fikk person kraftig overtråkk. Han fikk umiddelbart hjelp av kolleger og ble behandlet av sykepleier om bord. Person ble transportert til land med SAR dagen etter (10.4). Sjekk på legevakt avdekket ankelbrudd. Han vil videre bli operert på sykehus. Pasient blir fulgt tett opp av leder. Hendelsen rapporteres og følges opp i Synergi.

Statoil
Visund
2. april
Vanndrypplekkasje oppstrøms testseparator mot sandfelle. Testseparator ble stoppet og klargjort for inspeksjon av flens. Ved åpning av flens ble tetningsring funnet strekt korrodert. Feil materialkvalitet var direkte årsak. Under ubetydelige endrete omstendigheter kunne flensen ha sprukket, vannlås blitt drenert og en begrenset gassmengde fra testseparator sluppet ut.

Statoil
Aasta Hansteen/Transocean Spitsbergen
10. april
7″ tubing dropped out from the gripper on the gantry crane while in progress of being transferred from pipe deck and to the shout leading to rig floor. After dropping the pipe came to rest laying partly on the Tubular Feeding Machine (TFM) and the other part on the side of the shout bucket. The pipe deck is permanently designated a restricted area (Red Zone) with access approved only by crane operator. At the time of the incident the area was clear of personnel due to the ongoing lifting operations. The estimated height the joint dropped was approx. 2.5 meters from the low point down to the TFM were the pipe came to rest. Approximate weight of joint: 600 kg

Hellik Teigen
Naturkraft Kårstø
11. april

Ved brenning av stålplate i nærhet av titan antente titanet.Dette var titan på en varmeveksler som var fraktet ut av maskinhall og stod på grusen utforbi. Titan er vanskelig å slukke med vanlige slukkemiddel og vann er utelukket. Derfor ble det i samarbeid med Statoil Kårstø beredskap besluttet å la det brenne ut kontrollert. Personell som ikke hadde del i beredskap ble evakuert. Kjøling ble satt på utstyr i nærheten. Brannen var slukket ca. kl. 18:00. Deretter ble det holdt brannvakt til neste morgen hvoretter det ble nedkjølt helt med vann. Intern granskning av hendelsen vil bli iverksatt straks.

Statoil
Oseberg/Askepott
11. april
I forbindelse med testing av Inergen slukkesystem, måtte noen detektorer inhiberes. I forbindelse med inhiberingen ble det gjort en feil som gjorde at et par detektorer kom inn med feil, og dette førte til slutt til at generell alarm ble utløst på riggen. Alt personell mønstret i henhold til instruks. Det ble raskt avklart at det ikke var noe fare, og normaliseringen startet etter kort tid.

Shell
Draugen
12. april
Det ble registrert gassalarm(10% LEL) fra 1 av 3 detektorer i HVAC innløp. Det medførte generell plattform alarm. Personell mønstret i livbåt og beredskapsorganisasjon etablert. Det ble raskt avklart at det var feil på detektor og normalisering ble iverksatt. Pga at det var deteksjon kun fra en sensor ble ikke produksjon påvirket.

Eni
Goliat
13. april
Kl. 06.25 ble det detektert brann fra badstu i boligkvarteret. Personell ble mønstret i livbåter, produksjonen stoppet og brannlag ble mobilisert iht. prosedyre. POB 120, ingen skadde. Brannen ble slukket kl. 06.37. 2.linje beredskap ble mobilisert. På grunn av røykutvikling, ble det foretatt utlufting av området ved hjelp av ekstra ventilering i tillegg til vanlig ventilasjon, og situasjonen ble normalisert kl. 09.25. Debrief er foretatt for plattformpersonell. Åsted er sikret i påvente av evt. beslutning om ekstern granskning. Eni har iht. prosedyre besluttet å foreta intern granskning av hendelsen.

Spirit Energy
Island Innovator
13. april
I forbindelse med forsøk på å trekke ut «running tool» etter sementering av 7’’ Liner ble det konstatert at strengen var fast. Da en forsøkte å få strengen fri ble strengen over sement hodet spunnet av. Dette medførte at deler av Top Drive brems ble ødelagt og falt ned på bore dekk. Sement stand var sikret i tugger. Området var avsperret. Alle barrierer i brønnen er inntakt. Vekt: 16,5 kg Høyde 33 meter. Hendelsen vil bli gransket.

Forrige artikkelFant sju brudd på regelverket etter dødsulykken
Neste artikkelSokkeloppgjøret i havn – 2,8 prosent lønnsøkning

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR