Statoil
Oseberg Vestflanken/Askepott
20. april
Under klargjøring for mottak av borestreng ble boremotor med stabilisator flyttet fra babord til styrbord side på cantilever. Assemblyet ble lagt på 4×4″ strø oppe på et lag med 20″ foringsrør. Etter 10 min knakk strø grunnet vekt av assembly og forskyvning av casing i laget under. En 3 m / 12,1 kg bit av strø spratt opp i luften, over poster og vindvekk og landet på skiddebjelke på skiddedekk 16,5 m under. Utenfor skiddebjelke er det rett ned til sjø.

Aker BP
Valhall
20. april
Under årlig test av overrislingsanlegg på Valhall Flanke Nord (NUI) 20.04.18 fikk vi ikke godkjent test på grunn av tette dyser. Testen ble avsluttet og personell tilbakeført til Valhall feltsenter. Produksjonen er i dag 21.04.18 stengt ned, og personell er tilbake på Valhall Flanke Nord for utbedringsarbeid. Hendelsen følges opp i henhold til selskapets retningslinjer.

Aker BP
Skarv/Deepsea Stavanger
21. april
Under DP operasjon på Skarv A, brønn A-03 driftet riggen ut av posisjon og kom marginalt utenfor rød vaktsirkel som var satt til 11 meter. Været på feltet var 30 knop vind, 5,2 meter signifikant og 8,1 meter maks bølge. Automatisk frakopling ble avverget av operatør når han så at riggen var i ferd med å stoppe tett på rød grense. Riggen flyttet seg automatisk tilbake til posisjon og opprettholdt posisjoneringen. Hendelsen følges opp i henhold til selskapets retningslinjer.

ConocoPhillips
Ekofisk
20. april
Et arbeidslag bygget et kabellager (ca 30-40 cm høyt) av stillasmateriell. En stillasvange (på 1 m lengde med vekt 3,4 kg) falt under denne operasjonen ned fra en tralle hvor denne var lagret. Vangen falt ned på dekk, gjennom åpning i rekkverk og videre ned til P30 dekket (ca 4 m fallhøyde). Vangen falt av trallen fordi den huket seg i annet materiell som ble løftet ut av trallen. Området var ikke avsperret, men det var ikke personell i nedslagsområdet da hendelsen skjedde. Det var ingen fare for at stillasvangen kunne treffe prosessutstyr/trykksatte systemer.

ConocoPhillips
Ekofisk
16. april
I forbindelse med feilsøking på EkoZ kran oppstår det røykutvikling i kran maskinrom med påfølgende mønstring av personell og beredskapsorganisasjon på Ekofisk Kompleks. Årsak til røykutvikling var skjært dynamo og skadet viftereim i EkoZ kran. Alarm og mønstring blir avblåst etter 9 minutter, kl.11.12.

Point Resources
Jotun B
23. april
Under sirkulasjon av annulus i brønn etter kutting av produksjonscasing førte avgassing fra gammelt oljebasert mud i annulus til utslag på tre gassdetektorer i HVAC systemet til shaker retur. Barrierer fungerte som de skulle, systemet iverksatte ESD 2 og personnel mønstret. Situasjonen ble raskt avklart og mønstringen avsluttet. Brønnen er permanent plugget og isolert fra reservoarsonen med to testede cement plugger.

Lundin
Leiv Eiriksson
23. april
During planned commissioning activity on BOP after initial installation, the ROV observed Lower Marine Riser Package (LMRP) disconnected unintentionally. The LMRP was pulled to surface with no mechanical damage observed. The BOP is planned to be pulled to surface for examination and necessary repair. LMRP and BOP will undergo full repairs, hydraulic checks and function testing prior to deployment.

Point Resources
Jotun A
25. april
Under 12 månedlig diffus lekkasje søk ble det oppdaget en gasslekkasje i en 6 mm fitting på en ventport tilhørende gassløft svivel. Det ble målt 27% LEL 10 cm fra punktet. Gassløft linje ble stengt ned og trykkavlastet for for utbedring av lekkasje.

Statoil
Gullfaks/Askeladden
25. april

H2S sensorer ved luftinntak til kompressorrom på main dekk ble aktivert, og alarm ble utløst. Personell om bord mønstret ihht til mønstrings- og beredskapsplan, og full POB ble oppnådd etter 11 min. Området ble sjekket ut av personell med pusteutstyr, og de fikk ingen utslag på sensor. Videre undersøkelser viste at gass kom fra Bilge holding tank avlufting eller Mud Holding tank avlufting, i forbindelse med overføring til tankene. Begge tanker ble behandlet med Safe-Scav HSN, og det ble konkludert med at H2S kom fra Bilge holding tank. Gassfri atmosfære ble verifisert av overføring av volum til begge tanker, med gassmåling i avluftslinjer. Alt personell ble holdt på mønstringsplass inntil kilder ble identifisert, behandlet med scavenger og verifisert fri for H2S.

Aker BP
Valhall
26. april
Under kjøring av Valhall QP offshorekran kom kranbom i kontakt med kranbom til en annen offshorekran som stod i parkert posisjon. En person utførte arbeid fra gangvei i kranbommen på sistnevnte kran, men uten fare for å kunne bli truffet av kranbom i bevegelse. Hendelsen vil bli fulgt opp i tråd med selskapets retningslinjer.

Forrige artikkelTildelt intensjonsavtale verdt 3 milliarder kroner
Neste artikkelNå er Suncor blitt Fenja-eier

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR