Statoil
Veslefrikk
15. mai
Brannpumpe 71-PS02B på Veslefrikk A er tatt ut av drift som tidligere meldt 29.12.2016. Vi har behov for å skifte en PSV-ventil til kjølevann til brannpumpe 71-PS02A. Kjøling til brannpumpe er redusert. Estimert tid for skifte av PSV-ventilen er 1 time. Brannvann til VFA forsynes gjennom slange mellom VFA og VFB. Iht WR0213 – Tillegg til: Tiltak ved brannvann-pumper ute av drift på VFR og Huldra iverksettes følgende tiltak: Arbeid på VFA stanses. Produksjonen stenges og anlegget trykkavlastes. Når ventil er byttet, testkjøres brannpumpe 71-PS02A. Produksjon vil bli startet igjen når brannpumpen er tilbakestilt i operativ tilstand. Videre drift- og vedlikeholdsaktiviteter blir håndtert iht. WR0213 med 1 brannpumpe ute av drift på VFA. Ny melding blir sendt når brannpumpen er operativ.

Statoil
Grane

14. mai
Søndag 14/5 ble det gjennomført en planlagt produksjonsstopp. Hovedhensikten med stoppen var og utbedre en skade på turbinen. I forbindelse med oppkjøringen om kvelden den 14/5 opplevde vi uroligheter i vannbehandlingen. Dette medførte høye OIW tall. Oljemengden er under estimering men antas å ligge over 1m3.

Aker BP
Valhall
9. mai
Person gikk ute på dekk da han snublet. Dette medførte at brystet traff en rør-ende på rørdekk. Kjente ingen smerte og jobbet den dagen og de 2 neste – før person merket smerter. Klinisk vurdering hos sykepleier og på legevakt er ribbeinsbrist/brudd. Person sendt i land for røntgen.

Statoil
Troll B
13. mai
I forbindelse med oppstart av en ny brønn 13.05.2017 ca kl 1900 oppstod det problemer med nivåreguleringen i testseparator. Årsak til dette antas å være økt strømningshastighet, medriving av slam/partikler og påfølgende tilstopping av impulslinjer til nivåkontroll. Dette medførte økt oljeinnhold i produsert vann til sjø. Det ble tatt umiddelbar aksjon, og normal nivåregulering ble oppnådd etter ca 20 minutter. Det ble tatt 5 prøver av produsert vann i perioden fra kl 1900 til kl 1935, og disse er brukt for å beregne utslippsmengde. Total mengde som ble sluppet ut, etter fratrekk av et døgngjennomsnitt på 30mg/l, er ca 1600 kg olje i løpet døgnet 13.05.2017 kl 12:00 til 14.05.17 kl 12:00. Dette tilsvarer gjennomsnittlig 89 mg/l i den angitte perioden. Som følge av måletekniske problemer forelå ikke analyseresultater før 15.05.2017. Hendelsen er registrert i Synergi og følges opp med tiltak.

Lundin
Edvard Grieg
17. mai
Under omlegging fra diesel til gass på hovedgenerator turbin B hadde en akkurat trykksatt brenngass-systemet nedstrøms avstengningsventilene. Noen sekunder senere fikk en gassutslag på 70ARU30C- 6009-10 og 11 gassdetektorene. Disse er plassert i turbinens ventilasjons uttak/utluft og gir nedstengningsnivå ESD 1.0 og fullstendig trykkavlastning av prosessanlegget.

Statoil
Gullfaks A
15. mai
Kl 17.26 fikk SKR alarm fra en linjegassdetektor plassert i område for to brenngassfiltre på M12 sør. Utslaget var 1.026 LELm. To punktgassdetektorer i samme området fikk mindre utslag på 3% LEL og 6% LEL. Lekkasjen førte til tennkildeutkobling og brannpumpestart. Lekkasjen kom fra en korrodert dreneringsstuss på nivåkolonne til det ene branngassfilteret. Foreløpig beregning viser en lekkasjerate på 0.1 kg/s. Lekkasjen førte ikke til mønstring.

Statoil
Valemon
17. mai
Under sementering av 9 7/8’’ casing ble det observert at 12,5 m3 sement (8,2 m3 sementkjemikalier) hadde utilsiktet lekket til sjø pga at dumpeventiler ikke var blitt stengt etter gjennomspyling. Sementen inneholder kun grønne og gule kjemikalier.

Statoil
Åsgard
21. mai
Kl 02:16 gikk røykalarm i pumperom styrbord pongtong. Personell mønstret ihht til mønstringsinstruks. Personell uten beredskapsoppgaver mønstret i messe. Innsatslag (røykdykkere) bekreftet røykutvikling i pumperom styrbord pongtong. Ingen åpen flamme ble observert. Årsaken til røykutvikling var varmgang i ballastpumpe. Område ble ventilert og situasjon normalisert. Mønstring ble avblåst kl 02:53. Hendelse skjedde under deballastering av rigg ifm anker håndtering.

Statoil
Grane
21. mai
Arbeidsluft slange skulle manuelt sveives inn på slange trommel utenfor pipdedekk på D-16 nord-side. Håndtak/sveiv surret seg fast til den gummibelagte hansken. Håndtaket/sveiva glapp så ut av grepet til vedkommende og falt så ned til underliggende dekk D14. Fallhøyden 12m Vekt på håndtaket/sveiv er 0,56 kg. Område var ikke avsperret.

Listen er basert på varsler om uønskede hendelser til Petroleumstilsynet. Informasjonen er gjengitt uten endringer og er derfor selskapenes egne beskrivelser av hendelsene.

Forrige artikkelEngie Fabricom kobler brønner til Brage
Neste artikkelBeslutter ny gassutbygging i Norskehavet denne måneden

Warning: A non-numeric value encountered in /kunder/trfn_2131/petro_3570/public/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 352

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR